03.02.2023

ROLE NA STOLE – warsztaty dla dzieci – FERIE 2023

ROLE NA STOLE – warsztaty dla dzieci – FERIE 2023

Warsztaty dla młodzieży z klas 4 – 8 szkół podstawowych.

Centralnym punktem warsztatów jest stół, przy którym siedzą i w oparciu o który realizują swoje działania Uczestnicy. W każdej grupie obecny jest jeden Prowadzący. Wszystkie inne role rozdzielane są wśród Uczestników. Warsztaty realizujemy w grupach 6-12 osobowych. W trakcie działań Prowadzący kierują się kilkoma podstawowymi ZASADAMI, które starają się zachować, a jednocześnie kształtować

 

PROGRAM:

30 stycznia (poniedziałek), g. 10.00-13.00, sala 008
Literatura
prowadzenie: Michał Zabłocki (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)
Zadaniem grupy jest napisanie wiersza wolnego lub też „białego” bez rymów i wyraźnego metrum o długości minimum 30 wersów. Wiersz ten będzie podstawą i kontekstem dla pracy pozostałych grup warsztatowych. Procedura jego powstawania polega na naprzemiennym koncepcyjnym działaniu indywidualnym i grupowej ocenie zgodnej z demokratycznymi procedurami podejmowania wspólnych decyzji.

 

1 lutego (środa)
g. 10.00-13.00, sala 008
Architektura
prowadzenie: Marcin Buczek-Palczyński (Stowarzyszenie Architektów Polskich)
Zadaniem grupy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu krakowskiej dzielnicy na bazie aktualnej siatki układu terenu, ale według planu Uczestników, którzy wcielą się w przedstawicieli różnorakich specjalności architektoniczno-urbanistycznych. Istotą działania będzie mediacja pomiędzy wieloma potrzebami, które powinny być realizowane w zakładanej dzielnicy. Dodatkowo inspiracją do konkretnych rozwiązań stanie się wiersz stworzony wcześniej w ramach warsztatu literackiego.

g. 11.00-14.00, sala 006
Teatr
prowadzenie: Stanisław Banaś (Fundacja Ukryte Skrzydła)
Zadaniem grupy jest praca aktorska nad wierszem stworzonym w ramach warsztatu literackiego. Tekst wiersza ulegnie jednak nie tylko interpretacji, ale także częściowej dekompozycji i twórczemu przeobrażeniu zgodnemu z wizją Uczestników. W efekcie tej pracy powstanie kilka zapisów audio, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach zespołów.

 

3 lutego (piątek)
g. 10.00-13.00, sala 006
Sztuki plastyczne
prowadzenie: Maria Niewiadomska (Związek Polskich Artystów Plastyków)
Zadaniem grupy jest stworzenie przestrzennej rzeźby. Za inspirację posłuży wiersz napisany na warsztacie literackim. Treścią i istotą warsztatu jest wspólne zarządzanie procesem kreacji. Uczestnicy, którym przypisane zostaną w wyłączne władanie poszczególne materiały plastyczne, będą musieli współpracować ze sobą w harmonijny sposób, by powstała jednolita, logiczna i estetyczna konstrukcja.   

g. 11.00-14.00, sala 008
Muzyka
prowadzenie: Martyna Bachowska, Andrij Volynko (Fundacja Św. Cecylii)
Zadaniem grupy jest skomponowanie i zarejestrowanie awangardowego utworu muzycznego zainspirowanego wierszem stworzonym na warsztatach literackich. Do tego celu prowadzić będzie Uczestników cała procedura zapoznawania się z przydzielonymi im instrumentami muzycznymi oraz stopniowe odkrywanie tajemnicy indywidualnej ekspresji w ramach zbiorowo wykonywanego dzieła.

 

Projekt finansowany ze środków Miasta Krakowa.

 

ORGANIZATORZY:

 

WSPÓŁPRACA:

Poniedziałek, 30.01.2023, NCK

Środa, 01.02.2023, NCK

Piątek, 03.02.2023, NCK

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL