19.01.2017

Religia – Filozofia – Kultura: Dziedzictwo ideowe Józefa Tischnera odczytane dzisiaj cz. II

Religia – Filozofia – Kultura: Dziedzictwo ideowe Józefa Tischnera odczytane dzisiaj cz. II

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro i dyskusja wokół książki „W kręgu schorowanej wyobraźni”

Celem wykładu jest wprowadzenie do dyskusji na tematy wzajemnych relacji między państwem a Kościołem, istotą totalitaryzmu, pojęciem narodu i nacjonalizmu, na podstawie książki ks. prof. Józefa Tischnera „W kręgu schorowanej wyobraźni”. Publicystyka filozoficzna ks. prof. Józefa Tischnera prowokowała elity intelektualne w trudnych czasach transformacji do głębszej refleksji i powinna prowokować nadal. Osią filozoficznych rozważań Tischnera są zawiłe meandry polskiej świadomości po okresie zniewolenia totalitarnego. Przejawiają się one w stosunku do wolności obywatelskiej, do demokracji liberalnej, patriotyzmu i nacjonalizmu oraz miejsca religii w życiu społecznym. Tischner dostrzega wiele zagrożeń wynikających z chęci zawładnięcia świadomością Polaków przez różnego rodzaju totalizmy. Jednym z takich zagrożeń są roszczenia religii do panowania nad wszelkimi aspektami życia obywateli. Taka postawa według Tischnera nosi znamiona integryzmu. Ale również wolność liberalna stwarza zagrożenia, wtedy, gdy nie odnosi się do wartości fundamentalnych, które są zawarte w nauce Kościoła i w nauczaniu Jana Pawła II. Ścieranie się różnych poglądów i światopoglądów jest nieodłączną cechą demokracji. Tischner zachęca do prowadzenia dialogu. W przeciwstawnych poglądach poszukuje ziarna prawdy.

Twórczość Tischnera nadal powinna inspirować do rzetelnej wymiany poglądów i stanowisk również w sferze politycznej. Zachęcamy Państwa do lektury książek Tischnera i do dyskusji o sprawach istotnych dla Polski i Polaków.

Czwartek, 19.01.2017, sala kameralna 203
godz. 18:00

Wstęp wolny

Dział Oświatowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl