15.12.2016

Religia – Filozofia – Kultura: Leszek Kołakowski

Religia – Filozofia – Kultura: Leszek Kołakowski (1927-2009). Filozof niepokorny

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro – główne tematy to przemiany ideowe Leszka Kołakowskiego, oraz niektóre aspekty jego twórczości jako filozofa, historyka idei i etyka.

Leszek Kołakowski był w latach pięćdziesiątych aktywnym członkiem PZPR w środowisku akademickim, już jako student przyczynił się do zawieszenia z przyczyn ideologicznych Władysława Tatarkiewicza na Uniwersytecie Warszawskim. W następnych latach był pracownikiem Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, Kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Redaktorem Studiów Filozoficznych. Przemiana ideowa nastąpiła w roku 1966, gdy Kołakowski wystąpił z ostrą krytyką władz, został wtedy usunięty z partii, a jego poglądy uznano za rewizjonistyczne. W roku 1968, za udział wydarzeniach marcowych odebrano mu prawo wykładania i publikowania, co zmusiło Kołakowskiego do opuszczenia Polski. Leszek Kołakowski związał się na stałe z Uniwersytetem Oksfordzkim, gdzie wykładał aż do emerytury. Wykładał również na wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich, publikował w paryskiej Kulturze. Miał znaczny wpływ na kształtowanie się opozycji antykomunistycznej w Polsce,  inspirując powstanie KOR-u , którego był oficjalnym przedstawicielem za granicą. Był wysoko ceniony jako znawca marksizmu i autor trzytomowego dzieła „Główne nurty marksizmu. Postanie – rozwój- rozkład”, wydanego w latach 1976- 1978 w Paryżu. Jego liczne artykuły z dziedziny filozofii, etyki, wydawane w Polsce, inspirowały intelektualistów okresu transformacji. Kołakowski wpisał się na trwałe w historię przemian ideowych w Polsce.

Czwartek, 15.12.2016, sala kameralna
godz. 18:00

Wstęp wolny

Dział Oświatowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl