17.11.2016

Religia – Filozofia – Kultura: Martin Buber

Religia – Filozofia – Kultura: Martin Buber

Martin Buber (1878 – 1965) – filozofia dialogu

 

 

Wykład przybliża sylwetkę Martina Bubera, jednego z najbardziej znanych filozofów dialogu, austriackiego filozofa i religioznawcy pochodzenia żydowskiego. Wychowany w tradycji ortodoksyjnego judaizmu, Buber był otwarty na kulturę i filozofię europejską. Zdobył gruntowne wykształcenie z dziedziny filozofii, historii sztuki,  studiował też germanistykę i religioznawstwo na uniwersytetach w Wiedniu, Berlinie, Monachium, i Lipsku.

Według Bubera konieczna jest synteza europejskiej kultury i najbardziej żywych i uniwersalnych wątków religijnej tradycji judaizmu,  które zawiera w sobie chasydyzm. Jego studia nad tradycją żydowską zaowocowały wydaniem Opowieści Chasydów. Książka przyniosła mu wielką popularność, ale też wywołała burzę protestów ze strony samych chasydów jak i judaistów. Zarzucano mu, że fałszuje chasydyzm przedkładając indywidualne rozstrzygnięcia moralne nad Prawo.

Filozofia dialogu Bubera czerpie z tradycji chasydyzmu, oparta jest na dialogicznej relacji człowieka z Bogiem. Według Bubera człowiek powinien odpowiadać na wezwanie Boga według własnego głosu wewnętrznego (objawienia), gdyż to on, a nie anonimowy prawodawca, ponosi odpowiedzialność za  powierzony mu kawałek świata, on też musi odpowiedzieć na sytuacje przez które przemawia do niego Bóg.

Przedmiotem wykładu będzie filozofia dialogu Martina Bubera oraz jego wkład w rozwój europejskiej antropologii filozoficznej, z której czerpali inni filozofowie, m.in. Józef Tischner.

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.

Czwartek, 17.11.2016, sala 203
godz. 18:00

Wstęp wolny

Dział Oświatowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl