Regulamin wypożyczalni kostiumów Nowohuckiego Centrum Kultury

 1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w momencie podpisania umowy wypożyczenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a kończy w dniu zwrotu kostiumu w wyznaczonym w umowie terminie.
 2. Kostiumy należy zwracać w stanie nienaruszonym i kompletnym.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu lub w razie zwrotu kostiumu w stanie niekompletnym wypożyczający zostanie obciążony karą równoważną opłacie za wypożyczenie kostiumu, która w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu będzie naliczana za każdy dzień zwłoki.
 4. Wypożyczalnia pobiera od wypożyczającego opłatę za wypożyczenie w następującej wysokości:
  1. za wypożyczenie kostiumów dla dzieci (kostiumy wypożyczane są bez obuwia)  – 30,00 zł
  2. za wypożyczenie dziecięcych kostiumów regionalnych (kostiumy wypożyczane są bez obuwia) – 150,00 zł
  3. za wypożyczenie rekwizytów – 20,00 zł
  4. za wypożyczenie kostiumu góralskiego (kostium wypożyczany jest bez obuwia)  – 250,00
  5. za wypożyczenie kostiumu krakowskiego (kostiumy wypożyczane są bez obuwia) – 250,00 zł
 5. Za wypożyczenie kostiumów regionalnych (góralskich i krakowskich) pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 zł.