Regulamin rezerwacji i zakupu biletów

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Nowohuckim Centrum Kultury

 1. Rezerwacji grupowej można dokonać telefonicznie (12 644 24 81, 518 766 738), mailowo (rezerwacja@nck.krakow.pl) lub osobiście (pon-pt, w godzinach 8.00-16.00).
 2. Potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej należy wysłać do Biura Organizacji Widowni e-mailem: rezerwacja@nck.krakow.pl, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty rezerwacji. Niezależnie od wybranej formy potwierdzenia, musi ono dotrzeć do BOW w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożona była rezerwacja.
 3. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana najpóźniej na 7 dni roboczych przed spektaklem.
 4. Rezygnację oraz wszelkie zmiany należy potwierdzić telefonicznie i pisemnie (e-mail, pismo) w Biurze Organizacji Widowni. Przy składaniu zamówienia prosimy o uwzględnienie ew. absencji.
 5. W przypadku nieodebrania i niezapłacenia za bilety z winy rezerwującego zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. Nowohuckie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty jeżeli sytuacja wynikła z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. brak transportu, niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany wysłać do Biura Organizacji Widowni pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów.
 6. Nowohuckie Centrum Kultury nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, niekorzystne warunki atmosferyczne, choroba, lub wypadek aktora itp.)
  Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych.
 7. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia BOW o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

 

REZERWACJE INDYWIDUALNE:

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie (12 644 24 81, 518 766 738), e-mailem rezerwacja@nck.krakow.pl lub osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Rezerwacja poprzez e-mail jest ważna pod warunkiem otrzymania wiadomości zwrotnej, zawierającej numery miejsc, rzędów.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić osobiście, lub opłacić przelewem w terminie, uzgodnionym podczas rezerwacji.
 4. Rezerwacje nie wykupione w ustalonym terminie zostają anulowane.
 5. Uprzejmie informujemy, że zwrot biletów na podstawie paragonu jest możliwy do siedmiu dni przed spektaklem.

 

INFORMACJE DLA WIDZÓW:

 1. Prosimy o punktualne przybycie na spektakl. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię.
 2. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania spektakli.
 3. W trakcie spektakli obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania i filmowania.
 4. W przypadku odwołania spektaklu zwrot pieniędzy za zakupiony bilet odbywa się na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, dołączanego do biletu. Kasa zwraca pieniądze w ustalonym przez NCK terminie.