21.02.2023

Powiedz TAK Wielokulturowości, Tolerancji, Globalnej Szkole – konferencja dla nauczycieli

Powiedz TAK Wielokulturowości, Tolerancji, Globalnej Szkole – konferencja dla nauczycieli

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 oraz Komisariat Policji VIII w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023.

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat globalnych wyzwań, zmian klimatu, funkcjonowania w różnorodnym kulturowo środowisku, budowaniu integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej, tworzeniu przestrzeni, w której każda osoba czuje się częścią społeczności i czuje się w niej bezpiecznie. Celem projektu jest także zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych.

Projekt realizowany jest pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Nowohuckiego Centrum Kultury.

Organizatorzy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Komisariat Policji VIII w Krakowie

Wtorek, 21.02.2023, sala kameralna 203
godz. 17:00

Wstęp za zaproszeniami

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL