16.03.2022

Powiedz NIE Depresji – konferencja dla nauczycieli

Powiedz NIE Depresji – konferencja dla nauczycieli

Konferencja dedykowana szkołom biorącym udział w Projekcie „Powiedz NIE Depresji”

Projekt „Powiedz NIE Depresji”, realizowany przed Komisariat Policji VIII w Krakowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w roku szkolnym 2021/2022, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości oraz rzetelne edukowanie na czym polega depresja, jakie są czynniki chroniące i profilaktyka depresji, co to znaczy dbać o zdrowie psychiczne, pokazywanie sposobów reagowania na zjawisko depresji w szkole, a także zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu, rozwijanie ich umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Celem projektu jest także zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie zapobiegania nastoletniej depresji.

Projekt realizowany jest pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Nowohuckiego Centrum Kultury.

Organizatorzy:
Komisariat Policji VIII w Krakowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Środa, 16.03.2022, sala kameralna 203
godz. 16:30

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: edukacja@nck.krakow.pl