Porozmawiajmy o Nowej Hucie – spotkanie w NCK

Porozmawiajmy o Nowej Hucie – spotkanie w NCK

Zakończyło się badanie ankietowe potrzeb mieszkańców dzielnic nowohuckich: Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich oraz Nowej Huty. Prezentacja wyników analizy zebranych ankiet oraz dyskusje o poprawie jakości życia mieszkańców odbyły się podczas otwartych spotkań z mieszkańcami z udziałem zastępców prezydenta Krakowa – Andrzeja Kuliga i Jerzego Muzyka. Ostatnie, podsumowujące cały proces spotkanie, odbędzie się: 4 listopada, w g. 17.00-19.00, w Nowohuckim Centrum Kultury.

 

Wspólnie poprawiajmy jakość życia

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

Ankieta „Porozmawiajmy o Nowej Hucie” dotyczyła obszaru pięciu dzielnic – Czyżyny, Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Miała na celu aktualizację i zebranie najważniejszych wyzwań i potrzeb, które z punktu widzenia mieszkańców są najistotniejsze w obecnym czasie dla rozwoju Krakowa. Nacisk został też postawiony na wspólnie wypracowane wsparcie mechanizmów zawartych w „Strategii rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć. Kraków 2030”, umożliwiających poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Zgłoś się na spotkanie

Ze względu na obostrzenia epidemiczne na udział w spotkaniach wymagana jest rejestracja – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko należy przesłać minimum 2 dni przed spotkaniem na adres: konsultacje@um.krakow.pl lub zgłosić telefonicznie: 12 616 60 20.

 
Organizatorem konsultacji jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.