Otwarta scena dla zespołów amatorskich

Otwarta scena dla zespołów amatorskich

Teatr Ab Intra został założony w 2011 roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Celem działalności teatru jest udostępnianie młodym miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z podmiotem nadrzędnym – widzem. Teatr Ab Intra współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozumieć i rozwijać swoją sprawność emocjonalno – intelektualną. Efektem całorocznej pracy zespołu są udane projekty teatralne adresowane do młodzieży i dorosłych. Ponadto członkowie teatru zapraszani są do działań stanowiących oprawę artystyczną wydarzeń organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w innych teatrach i instytucjach kultury.

Scena Ab Intra – przystań teatru amatorskiego
Zapraszamy zespoły amatorskie z małopolski do prezentacji owoców pracy artystycznej: spektakli dramatycznych, monodramu, kabaretu, teatru tańca. Poszukujemy zespołów i indywidualności, które odczuwają potrzebę skonfrontowania swoich dokonań artystycznych z publicznością – a z różnych przyczyn ta możliwość jest utrudniona. Będziecie mieli do dyspozycji przestrzeń, oświetlenie, sprzęt akustyczny, pomoc artystyczną i obsługę techniczną.

Scena Ab Intra…

 

Marlena Topolska

podobne zajęcia