13/06/2016

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego

15 czerwca 2016 roku, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się finał III edycji konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii zakończony wieczornym koncertem ambasadora tegorocznej edycji – zespołu Raz Dwa Trzy. Dzień później, o godz. 12.00, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów, w której udział wezmą sponsorzy, partnerzy oraz patroni Olimpiady.

Olimpiada Solidarności jest wieloetapowym konkursem wiedzy o najnowszej historii Polski z okresu lat 1970-1990 skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w trzeciej edycji
zgłosiło się ponad 500 szkół, tj. blisko 3 tysiące osób. Po etapie szkolnym i wojewódzkim, do ostatecznego finału zakwalifikowało się 48 osób. W egzaminie finałowym laureaci wojewódzcy będą rywalizować drużynowo, w trzyosobowych zespołach. Ich zadaniem będzie odpowiedzenie na pytania ustne oraz obrona przygotowanych wcześniej prezentacji multimedialnych o tematyce Solidarności. Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast
laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN, do wykorzystania przez 3 lata. Nauczyciele, których
uczniowie zdobyli 1, 2 i 3 miejsce w konkursie otrzymają również nagrodę pieniężną. Szkoły, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie, uhonorowane zostaną statuetkami zaprojektowanymi przez absolwentkę wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, panią Joannę Stępień, oraz dyplomami. Przebieg konkursu oceniać będzie Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Ei
slera. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast patronat honorowy sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Lech Wałęsa, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerami Olimpiady zostali Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność” oraz Uniwersytet Gdański, a partnerem strategicznym konkursu jest Grupa ENERGA. Projekt dofinansowała Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja Polska Miedź, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Konkurs dofinansowano również ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem medialnym jest Polskie Radio Czwórka, Radio Gdańsk oraz Gazeta Wyborcza.
Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia strony konkursu

www.olimpiadasolidarnosci.pl
na której we wrześniu 2016 rozpocznie się nabór uczestników do IV edycji konkursu.