Bistro Marchewka znajduje się na poziomie -1 budynku A.