26.02.2017

O Nowej to Hucie… – wystawa fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego

O Nowej to Hucie… – wystawa fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego

Otwarcie wystawy – 12 stycznia, godz. 18.00.

 

Z przebytego dystansu prawie siedmiu dekad, które nas dzielą od momentu wbicia w ziemię pierwszych łopat na budowie Nowej Huty, można lepiej uświadomić sobie złożoność procesu, który jej towarzyszył „od zawsze”. Nowa Huta wzniesiona w latach 50. ubiegłego wieku wciąż się rozbudowuje. Ma walory lepiej dostrzegane dopiero teraz, gdy wyrosły kolejne pokolenia mieszkańców. Jest fenomenem w skali europejskiej ze względu na czas i miejsce narodzin, dynamikę rozwoju oraz wydarzenia jakie odcisnęły tutaj swój ślad. Posiada specyficzny charakter, który dawniej wyraźnie odróżniał ją od starego Krakowa, a obecnie, mimo postępującej integracji rozumianej jako „proces wyrównywania się wzorców kulturowych, przezwyciężania barier regionalnych, narastania więzi społecznej, tworzenia się różnych grup i jednolitego społeczeństwa”-  wciąż w świadomości zbiorowej zachowuje cząstkę własnej odrębności. Ma w sobie tajemniczy „Genius loci”, który nieustannie intryguje historyków, socjologów, demografów, pisarzy, dziennikarzy i artystów próbujących się zmierzyć z tym osobliwym tematem. Nowa Huta dawniej określana jako miejsce pozbawione duszy, po latach ukazała swoje inne, niż zakładano oblicze, co jest wyrazem przeciwwagi dla ciążących stereotypów i obiegowej opinii. Dziś nakładają się na to wszystko nowe możliwości, ale i wyzwania. To miasto absorbuje również ludzi, którzy ukazując jego wyrazisty obraz mają coś konkretnego do zaoferowania w dziedzinie kultury, a przykładem tego jest Krakowski Klub Fotograficzny posiadający siedzibę, opiekę i wsparcie w Nowohuckim Centrum Kultury.

Ryszard Kapuściński, mistrz pióra, autor słynnego reportażu o wczesnej Nowej Hucie, a także znakomity fotograf powiedział:

„Fotografować to przede wszystkim utrwalać, rzeczywistość, która nas otacza. Ludzi, których twarze chcemy zachować. Pejzaże, które chcemy uwiecznić. I wydarzenia, których jesteśmy świadkami. A także całe skomplikowane życie wraz z jego złożoną obyczajowością. Fotografować wszystko. Wszystko, co jest żywe i martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać.”

Ta ogólna, uniwersalna wykładnia dobrze odzwierciedla motywy, które od 1955 roku inspirują i zachęcają kolejne pokolenia członków Klubu do własnej działalności, o czym świadczą dziesiątki wystaw, folderów i katalogów, a zwłaszcza zachowane zdjęcia znakomitych twórców jak Jerzy Suberlak, Witold Michalik, Wiktor Pental, Czesław Odo Mostowski, Robert Kosieradzki, Franciszek Partyka, Zbigniew Kot i in.

Fotografia jest tą dziedziną sztuki, którą można podzielić na wiele nurtów, a sam sposób jej  tworzenia i pojmowania przeszedł wiele zmian i transformacji. Dla jednych fotografia stanowi narzędzie tworzenia dokumentacji, zaś dla innych jest nośnikiem wartości indywidualnych, społecznych i kulturowych, odzwierciedlających wizualne bogactwo otaczającego świata. Fotografia współczesna stała się bardzo popularna wraz z rozwojem technologii cyfrowej i jest świadectwem wszechstronności, różnorodności i żywiołowości, które ma na celu pokazywanie rzeczywistości oczami fotografa, rejestrowanie wydarzeń, przekazywanie jego poglądu, emocji i przemyśleń. Kadr, moment, kreacja, umiejętność pokazywania piękna (jakkolwiek je pojmujemy) jest własnością intelektualną. Jeżeli w danej fotografii widać przejaw indywidualnej myśli, formy, gdzie twórca za pomocą dzieła pokazuje swój światopogląd, subiektywne odczucia dotyczące wydarzeń, osób, życia codziennego, to wówczas ona zaczyna budzić emocje, zadawać pytania, albo na nie odpowiadać. Fotografia może być wtedy próbą i drogą do zrozumienia świata, do własnego wnętrza, do rozwoju świadomości i osobowości, wreszcie do poczucia sensu i satysfakcji, czego życzyć należy wszystkim autorom biorącym udział w dorocznej, przeglądowej wystawie fotograficznej.

Adam Gryczyński
V-ce Prezes KKF d/s artystycznych

 

 

Autorzy zdjęć:

Bartłomiej Bałaban
Paweł Barket
Anna Bubula
Ryszard Cabała
Barbara Czopek
Laura Dec
Zdzisław Dec
Krzysztof Domanus
Stanisław Gacek
Janusz Gajewski
Bogdan Głowacki
Leopold Grela
Adam Gryczyński
Stanisław Guzik
Artur Kaszowski
Bartłomiej Krężołek
Mieczysław Libront
Ewa Maciejczyk
Paweł Małota
Joanna Mrówka
Adam Olszowski
Tomasz Orłowski
Bożena Pochopień
Małgorzata Radziejowska
Barbara Radziszewska
Janusz Skórski
Katarzyna Skupień
Monika Stachnik-Czapla
Beata Sulikowska
Katarzyna Szporna
Ryszard Tatomir
Andrzej Wróbel
Andrzej Zawada
Małgorzata Zeńczak
Jan Zych

Paweł_Barket

fot. Paweł Barket

A KASZOWSKI kkf 2016-3

fot. Artur Kaszowski

Adam_Olszowski (2)

fot. Adam Olszowski

Joanna_Mrowka_DSC_3303

fot. Joanna Mrówka

Katarzyna Szporna_ (5)

fot. Katarzyna Szporna

Kr¦Ö+-o+éek_Bart+éomiej_04

fot. Bartłomiej Krężołek

MMałgorzata Radziejowska5_DSC_9253_y

fot. Małgorzata Radziejowska

 

Czwartek, 12.01.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 13.01.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 14.01.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 15.01.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 16.01.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 17.01.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 18.01.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 19.01.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 20.01.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 21.01.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 22.01.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 23.01.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 24.01.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 25.01.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 26.01.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 27.01.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 28.01.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 29.01.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 30.01.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 31.01.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 01.02.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 02.02.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 03.02.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 04.02.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 05.02.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 06.02.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 07.02.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 08.02.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 09.02.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 10.02.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 11.02.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 12.02.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 13.02.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 14.02.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 15.02.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 16.02.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 17.02.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 18.02.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 19.02.2017, FOTO-GALERIA

Poniedziałek, 20.02.2017, FOTO-GALERIA

Wtorek, 21.02.2017, FOTO-GALERIA

Środa, 22.02.2017, FOTO-GALERIA

Czwartek, 23.02.2017, FOTO-GALERIA

Piątek, 24.02.2017, FOTO-GALERIA

Sobota, 25.02.2017, FOTO-GALERIA

Niedziela, 26.02.2017, FOTO-GALERIA

Wstęp wolny

Dział Foto-Filmowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 30
e-mail: fotogaleria@nck.krakow.pl