23.07.2021

NH FEST // Lato w mieście: Nowohucki Uniwersytet Dzieci

NH FEST // Lato w mieście: Nowohucki Uniwersytet Dzieci

Zapraszamy młodych naukowców na wakacyjne kursy na dwóch wydziałach!

 

Wydział Robotyki

zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat

Robotyka i programowanie jako nowoczesne formy nauki pozwalają na przyswajanie wiedzy z zakresu informatyki oraz nowoczesnych technologii poprzez zabawę. Studenci Wydziału samodzielnie projektują i konstruują roboty, a także tworzą gry komputerowe, co pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, a także ćwiczy pamięć, rozwija kreatywność, zmusza do poszukiwań nowych, często niestandardowych rozwiązań.

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy specjalnie przystosowane do ich wieku zestawy Lego WeDo Education. To linia produktów LEGO, która pozwala dzieciom budować interaktywne zabawki wykorzystujące proste czujniki i silniki, sterowane za pomocą komputera.

Dzięki programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w  przyszłych uczniach działania twórczego, niestandardowego, wymagającego twórczego myślenia i pracy w grupie. Zwiększenie kreatywności, budowanie i weryfikowanie własnych teorii poznawczych, twórcze rozwiązywania problemów oraz ich analizowanie. Oprócz rozwoju zdolności konstruktorskich, dzieci uczestniczące w zajęciach nabędą również umiejętności programowania. Każdy z robotów uruchamiany jest za pomocą komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie pozwalające na wydawanie prostych poleceń. Do dyspozycji kursantów jest szereg rozkazów przedstawionych w formie graficznej, które łączy się w odpowiednie sekwencje tworząc plan działania dla robota. Urządzenia mogą się nie tylko poruszać, ale również mówić, słyszeć i rozpoznawać przeszkody.

termin: 12-23 lipca 2021
poniedziałki, środy i piątki, g. 10.00-12.00, sala C-3

 

Wydział ProGRAmowania

zajęcia dla dzieci w wieku 11-16 lat

proGRAmowanie

Celem zajęć jest wprowadzenie młodzieży w świat języka programowania Python, który swoje zastosowanie znajduje podczas programowania zaplecza aplikacji, strony internetowej (Backend) oraz podczas przygotowywania funkcji widocznych dla użytkownika (Frontend).

W trakcie 12 godzinnego kursu, uczestnicy, którzy dotychczas nie posiadali zaplecza programistycznego, zostaną wprowadzeni do zasad rządzących językiem python oraz programowania skryptowego. Uczestnik będzie gotowy do kontynuowania nauki Python, bądź też innego języka skryptowego w ramach dostępnych online kursów, jak i zajęć organizowanych przez NextGen Education.

Zajęcia kończą się samodzielnym przygotowaniem programu, będącego grą w kółko i krzyżyk, Kursant będzie w stanie samodzielnie napisać swój pierwszy program komputerowy w python.

Co w programie?

Wprowadzenie do języka Python
Nauka podstawowych metod oraz napisanie “Hello World”
Poznawanie struktur danych i zmienne
Wprowadzenie do logiki i tworzenie funkcji warunkowych
Zastosowanie pętli for i while
Napisanie gry w kółko i krzyżyk

Prowadzący – David Siedtmann
Programista i pasjonat, współtwórca projektów programistycznych takich jak Lawnchair – system dystrybucji i odpalania zmodyfikowanych treści  na bazie jądra systemu android (Launcher), Jukebox FM – aplikacji służącej do łączenia w jednym miejscu możliwości słuchania różnych źródeł streamingowych oraz Mobile KKM – bezpłatnej i opensource wersji aplikacji krakowskiej karty miejskiej. Z NextGenEducation związany od samego początku.

NextGen Education zostało założone w roku 2017, jako Start-up mający dostarczać dzieciom i młodzieży wysokiej jakości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, poprawiających poziom
i nadrabiających braki występujące w edukacji publicznej w kwestii edukacji cyfrowej, podstaw programowania  oraz informatyki. W związku z tym, w swoich codziennych działaniach NGE opiera się tylko i wyłącznie na najnowocześniejszych rozwiązaniach edukacyjnych dla najmłodszych, bądź też najbardziej profesjonalnych i zbliżonych do praktycznych rozwiązań stosowanych w zawodowej branży IT. W trakcie swojego istnienia, z kursów organizowanych przez NextGenEducation skorzystało ponad 600 dzieci na terenie Krakowa i okolic.

termin: 5-16 lipca 2021
poniedziałki, środy i piątki, g. 12.30-14.30, sala C-3

 

 

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy i rezerwacja terminów. Ilość miejsc ograniczona.
Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych zajęć jest utworzenie grupy

 

 

W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COV-2 <kliknij>
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

od 12.07.2021 do 23.07.2021, sala C-3
poniedziałek, środa, piątek, 10:00 - 12:00 dzieci w wieku 6-10 lat

od 05.07.2021 do 16.07.2021, sala C-3
poniedziałek, środa, piątek, 12:30 - 14:30 dzieci w wieku 11-16 lat

tydzień zajęć - 150 zł
dwa tygodnie zajęć - 300 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: edukacja@nck.krakow.pl