27.02.2014

Nowa Huta – przyszłość Krakowa

27 lutego 2014 r. (czwartek), godz. 1730
Galeria, budynek B

Rada Dzielnicy XVIII zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie z przedstawicielami policji, straży miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
Spotkanie będzie poświęcone sprawom porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy XVIII Niwa Huta
.
 

Czwartek, 27.02.2014