26/07/2016

„Nowa Huta” jedzie do Szwajcarii

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta, działający w NCK, będzie reprezentował Polskę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym d’Octodure w Martigny w Szwajcarii. To wielkie międzynarodowe wydarzenie kulturalne organizowane jest pod auspicjami UNESCO i Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Każda edycja festiwalu to ponad 500 artystów z kilkunastu krajów, wiele godzin transmisji radiowych i telewizyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta otrzymał rekomendacje do reprezentowania Polski na tym festiwalu od Sekcji Polskiej CIOFF. Warunkiem jej otrzymania jest posiadanie certyfikatu tej organizacji, świadczącego o najwyższej jakości programu prezentowanego przez zespół folklorystyczny.

Specjalnie przygotowywany program festiwalowy Zespołu składał się będzie z polskich tańców narodowych (polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak) oraz z pieśni i tańców regionów: krakowskiego, sądeckiego, rzeszowskiego, spiskiego oraz Beskidu Żywieckiego.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 29.07 – 09.08. 2016r.