08.09.2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

To już siódma edycja akcji mającej na celu propagowanie polskiej literatury, a także przyczyniającej się do wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza oraz Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

W tym roku wybrano powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Jest to rok szczególny, bo obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, co sprawia, że Czytanie Narodowe, oprócz promocji czytelnictwa, staje się również formą uczczenia jubileuszu. Dzieło Żeromskiego podejmuje tematykę kształtowania się państwa polskiego po okresie zaborów, ukazuje różne kierunki działań politycznych, w celu utworzenia silnego państwa, a wszystko to na fali  panującego niepodległościowego entuzjazmu.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” odbędzie się na scenie plenerowej przed Nowohuckim Centrum Kultury. W wydarzeniu wezmą udział: Marta Bizoń i Tomasz Schimscheiner – aktorzy Teatru Ludowego, oraz artyści działający w Nowohuckim Centrum Kultury – aktorzy Teatru Ab Intra oraz Sara Rynowska z akompaniamentem Ayala Elbaza. Swoją obecnością imprezę uświetni również Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

 

ORGANIZATORZY:
Biblioteka Kraków
Nowohuckie Centrum Kultury

 

 

A tak w zeszłym roku wyglądała akcja Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zorganizowana przez NCK:

Sobota, 08.09.2018, scena plenerowa przed NCK
godz. 11:00

Wstęp wolny

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl