30/06/2016

Małopolanie sami wybierają na co wydają

Małopolanie sami wybierają na co wydają

Czerwiec i lipiec to w tym roku miesiące wyborów – ważnych, bo decydować można o tym, jakie inwestycje i pomysły mieszkańców naszego miasta i województwa zostaną zrealizowane. O budżecie miejskim (w którym jeden ze zgłoszonych pomysłów dotyczy naszej NCK-owej biblioteki!) już informowaliśmy, teraz pora na zadania o nieco większym zasięgu – budżet Województwa Małopolskiego.

W dniach od 18 czerwca 2016r. do 6 lipca 2016r. można głosować za pośrednictwem strony internetowej www.bo.malopolska.pl, osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także korespondecyjnie. Każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 rok życia, może oddać dwa głosy – jeden na projekt o zasięgu kilku powiatów (zadanie subregionalne), a drugi na zadanie dotyczące jednego, wybranego powiatu.

Do budżetu zgłoszono ponad 150 projektów, w tym 29 dla powiatu-subregionu Kraków. Jest z czego wybierać, a do wydania jest aż 6 milionów złotych!

Pierwszy w historii małopolski, a zarazem największy w całym kraju budżet obywatelski, to niesamowita okazja do “wzięcia spraw we własne ręce” i aktywnego przyczynienia się do rozwoju regionu – wspólnie budujmy lepszą Małopolskę!