08.04.2016

„Łąka”

„Łąka”

Wystawa prac pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Artyści:
Joanna Banek, Róża Duda, Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Krystyna Malinowska, Sylwia Solak, Bogusława Bortnik-Morajda, Iwa Kruczkowska-Król, Jolanta Kuśmierska, Joanna Rolicka, Joanna Zemanek.

„Słonce wstaje z rosistego łoża, a świeże podmuchy
Igrają w jego promieniach roześmianych i niosących
Życie nasieniem. A świeża Ziemia lśni tysiącem tysięcy
Źródeł życia”
(William Blake, „Czterej Zoa”. wyd. Zielona Sowa Sp. z o. o., Kraków 2009, s.149)

„Aby uświadomić sobie piękno, majestat, świętość przyrody, trzeba być obecnym.(…)Żeby coś takiego dotarło do świadomości musi znieruchomieć.(…) Niezbędna jest twoja całkowita obecność w zjawiskach tych kryje się coś więcej niż piękno zewnętrznych form: coś nienazwanego, niewysłowionego, jakaś głęboka, wewnętrzna, święta esencja. Wszelkie przejawy piękna są nią prześwietlone.”
(Eckkhart Tolle, „ Potęgą teraźniejszości”, Wyd. Galaktyka Sp. z o.o., Łódź 2014, wyd. I, s. 109)

IDEA

„Łąka” to tytuł wystawy prac pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest to trzecia odsłona cyklu wystaw związanych pierwotnie ze świętem Kwiatów w Otmuchowie. Edycja projektu w 2015 r., będzie nieco inna, zarówno przez zasięg wystawy jak i tematykę. Artyści – a właściwie artystki, bo tym razem do projektu zaproszone zostały wyłącznie kobiety, poruszają tematykę szeroko nawiązującą do motywu Łąki, miejsca porośniętego różnorodnym kwieciem, ziołami, ale i miejsca ciszy, kontemplacji, spotkania nieba i ziemi.

Łąka to miejsce gdzie odpoczywamy, napawając się spokojem, zażywamy kąpieli słonecznych, wyciszenia, wręcz medytacji, to również miejsce spotkań, pikników, a więc towarzystwa, radości, miłości, miejsce spacerów, zbierania kwiatów, ziół, plecenia wianków. Kojarzy się z dzieciństwem, zdrowiem ale i ciepłem, śmiechem, czymś ulotnym. Wiatr wespół z brzęczącymi owadami, śpiewem ptaków i szumem traw tworzy w tym miejscu swoistą symfonie.

Jest to miejsce niezwykłe choć tak dobrze każdemu znane. Na łące tętni życie, pory roku odciskają swój ślad wręcz archetypowo – życie i śmierć współgrają ze sobą, tworząc harmonię istnienia, mikrokosmos, odzwierciedlenie naszych miast, państw, świata.

Prace które prezentowane są na wystawie, poruszają różne problemy, czasem poszukują piękna, innym razem problemem jest światło, interpretują, obrazy stają się symbolem. Artystki bardzo różnie widzą temat, każda jest indywidualnością, każda jest innym kwiatem na łące sztuki.

Joanna Banek

Joanna Banek urodzona w 1967 r. W 1992 r. ukończyła Instytut Plastyki w Akademii Jana Długosza w Częstochowie; dyplom z malarstwa u prof. Leona Macieja i historii sztuki u dr. Jacka Ojrzyńskiego. Otrzymała również świadectwo ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa u prof. Jerzego Orbitowskiego (malarstwo) i u prof. Lilli Kulki (tkanina artystyczna). Uzyskała stopień doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jest zatrudniona. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2010 r. pełni funkcję sekretarza Okręgu Krakowskiego ZPAP. Uczestniczyła w około 180 wystawach zbiorowych i 25 indywidualnych w kraju i za granicą. Bierze udział w wielu plenerach i projektach artystycznych. Zajmuje się głównie malarstwem i tkaniną artystyczną.

Opis obrazu:
Z cyklu „Ogród Ewy”– olej na płótnie, 20 x 20 cm, 2012 r.

Bogusława Bortnik-Morajda urodzona w 1962 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1988 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Juliusza Joniaka. W latach 1988/89 i 1989/90 stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1988 r. pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2009 r. otrzymała nagrodę Rektora ASP II stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Od 2001 r. prowadzi autorską IV Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Uprawia malarstwo, rysunek, tworzy instalacje i obiekty oraz zajmuje się projektowaniem wnętrz. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych na całym świecie.

Opis obrazu:
Z cyklu „Łąka” (część A) – rysunek, collage, według fraktalnej formuły matematycznej Janusza Morajdy, 65 x 100 cm, 2015 r.

Róża Duda urodzona w 1993 r. W 2012 r. ukończyła Ogólnokształcące Liceum Sztuk Pięknych w Lublinie. W latach 2011-2012 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2013 r. studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, w I Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka.

Opis obrazu:
„Mikrokosmos” – druk cyfrowy, 70 x100 cm, 2015 r.

Iwa Kruczkowska-Król urodzona w 1977 r. Absolwentka Krakowskiej ASP, dyplom w 2004 r. z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki. Dyplom z specjalności scenografia pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajda w 2004 r. W latach 2011-2012 studia podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2012 r. studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bajka. Brała udział w wielu pobytach rezydencjalnych oraz wystawach (w Japonii, USA, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Rosji, Bułgarii, Czechach, Holandii, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech). Zajmuje się malarstwem, scenografią i tkaniną unikatową.

Opis obrazu:
„Kamień” – pastel suchy, 50 x 70 cm, 2013 r.

Jolanta Kuśmierska urodzona w 1962 r. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – filia w Cieszynie; dyplom z wyróżnieniem w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Rusa, aneks w pracowni rysunku prof. Anny Klus-Kowalczyk. Studia Podyplomowe na kierunku grafika komputerowa UŚ, następnie studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka. Od 2012 r. studia doktoranckie w krakowskiej ASP. Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką komputerową. Udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Opis obrazu:
„Inny 3” – olej na płótnie, 100 x 70 cm, 2014 r.

Magdalena Kulesza-Fedkowicz urodzona w 1981 r. Studiowała w krakowskiej ASP w pracowni prof. Leszka Misiaka i u prof. Jerzego Kuci w pracowni filmu animowanego. Dyplom z malarstwa uzyskała w 2008 roku. Zajmuje się malarstwem i filmem animowanym. Od 2013 r. pracuje jako asystentka na macierzystej uczelni.

Opis obrazu:
Bez tytułu – akwarela na papierze, 28 x 20 cm, 2014 r.

Krystyna Malinowska urodzona w 1957 r. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka, aneks w pracowni tkaniny artystycznej prof. Lilli Kulki. W 2012 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo, grafikę komputerową, a także tworzy autorskie unikatowe tkaniny w technice batiku. Zajmuje się również ikonopisarstwem.

Opis obrazu:
„Flashback 1”– collage: papier, akryl na płótnie, 80 x 60 cm, 2014 r.

Joanna Rolicka urodzona w 1991 r. Studiuje na czwartym roku Wydziału Malarstwa w I Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo, rysunek, collage i tkaninę artystyczną.

Opis obrazu:
Bez tytułu– collage na papierze, 100 x 70 cm, 2015 r.

Sylwia Solak urodzona 1991 r. Studentka III roku w I Pracowni Interdyscyplinarnej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskała nagrody: Grand Prix (Złota paleta) w XXVI Międzynarodowym Artystycznym Konkursie „The small montmarte of Bitola”, Macedonia 2009; Nagroda Specjalna i Nagroda Główna w XIV Ogólnopolskim Konkursie „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Kalisz, Polska 2009; Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie „Zwierzęta w szarości”. Rawicz, Polska 2009; Międzynarodowym Konkurs „Geste en Liberte: Ombre et lumiere”. Troyes Cedex, Francja 2009; XIII Międzynarodowa Wystawa Prac Artystycznych „WHO I AM” organizator: The World of Art. Cejle, Słowenia 2008. Zajmuje się różnymi technikami graficznymi i malarstwem, próbuje łączyć te dwie dziedziny sztuki.
Opis obrazu:
Bez tytułu – monotypia, sitodruk, 100 x 70 cm, 2015 r.
Joanna Zemanek urodzona 1979 r.W 2005 r. uzyskała podwójny dyplom z wyróżnieniem z tkaniny artystycznej i malarstwa w pracowniach prof. Lilli Kulki i prof. Adama Brinckena. Od 2004 r. pełni obowiązki asystentki na Wydziale Malarstwa w Katedrze Interdyscyplinarnej w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Lilli Kulki. Od 2009 r. na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na kierunku wzornictwo. W 2012 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, rysunek, zajmuje sie tkaniną artystyczną, tworzy obiekty, instalacje, filmy wideo; ostatnio kurator wystaw.

Opis obrazu:
Z cyklu „Świeże”– jedwab malowany, poliptyk: 16 x 40 x 40 cm, 2015 r.

Wtorek, 08.03.2016, Czarna Galeria CENTRUM
godz. 18:00 - wernisaż wystawy

Piątek, 08.04.2016 godz. - wystawa otwarta do