Krzysztof Zalewski – „Wszystko będzie dobrze” – galeria

Fotografie:
Maciej Drewniak – PHOTOSOUNDS