01.12.2013

Krakowski Teatr Tańca / Cracow Dance Theatre

1 grudnia 2013 r. (niedziela), godz. 1900
KRAKOWSKIE SPOTKANIA BALETOFFOWE

Krakowski Teatr Tańca, dawniej Teatr Tańca GRUPAboso, powstał w 2008 roku. Założycielem Teatru i kierownikiem artystycznym jest Eryk Makohon. Krakowski Teatr Tańca od kilku lat działa przy Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie realizuje strategię artystyczną oraz misję edukacyjną.

 

1 grudnia 2013 r. (niedziela), godz. 1900
December 1st, 2013 (Sunday), 7 pm.
 

22. Krakowskie Spotkania BaletOFFowe

The 22nd Cracow Ballet(off) Mettings

Krakowski Teatr Tańca
Cracow Dance Theatre

 

„Poliamoria”

reżyseria i choreografia / direction and choreography: Eryk Makohon
muzyka / music: Marcin Żminkowski, Ludwig van Beethoven
scenografia / stage design: Eryk Makohon
wykonanie scenografii: Pracownia Ślusarska Roberta Calikowskiego
występują / dancers: Anna Chmiel-Kowalska, Monika Godek, Barbara Kopała, Agata Syrek, Monika Świeca, Katarzyna Węglowska-Król, Marta Wołowiec, Katarzyna Żminkowska, Bartosz Kwapień, Paweł Łyskawa oraz gościnnie – Karol Miękina i Jacek Mikosz

Według Deborah Anapol należy pozwolić, by to miłość nadawała kształt relacji, zamiast wciskać ją w kształt, jaki nasz umysł uznał za właściwy. Teraz, w początkach XXI wieku, coraz częściej wydaje się, że monogamia na całe życie jest raczej mitem niż faktem. Rodzina nuklearna, podstawowa jednostka wielu społeczeństw, należy zaś do zagrożonych gatunków. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest żebyśmy porzucili wyuczone przekonania na temat miłości, seksu, intymności i zaangażowania na rzecz gotowości, by odkrywać i przyjmować wszelkie rozwiązania, które będą się sprawdzały…

Krakowski Teatr Tańca, dawniej Teatr Tańca GRUPAboso, powstał w 2008 roku. Założycielem Teatru i kierownikiem artystycznym jest Eryk Makohon. Krakowski Teatr Tańca od kilku lat działa przy Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie realizuje strategię artystyczną oraz misję edukacyjną.
Teatr swoich scenicznych wypowiedzi nie zamyka w artystycznym monologu, przeciwnie każdy kolejny spektakl to próba rozmowy z widzem. Teatr jest metafizyczną przestrzenią wymiany myśli tancerzy, ich doświadczenia, a także miejscem wyzwania i rozwoju ich artystycznych osobowości. Proces, poszukiwanie, ruchowa i emocjonalna prawda oraz rozwój to najważniejsze pojęcia w słowniku grupy.
Zespół jest laureatem wielu festiwali i konkursów, m.in. Tyskich Spotkań Teatralnych, Konfrontacji Tańca Współczesnego w Koninie, polskiej edycji festiwalu solo&duo, reprezentował także Polskę na XIII Biennale Młodych Artystów Europy i Krajów Śródziemnomorskich, który w maju 2008 odbył się w Barii (Włochy).
Tancerze Krakowskiego Teatru Tańca, we współpracy z Teatrem KTO regularnie biorą udział w wydarzeniach i działaniach ulicznych (m.in. w ramach Nocy Poezji), a także realizacjach scenicznych (m.in. Operacja Opera – we współpracy z Operą Królewską w Oslo). Prowadzą także własną pracę pedagogiczną, ucząc w instytucjach kultury i szkołach tańca w Krakowie i w Polsce, oraz podczas warsztatów w wielu ośrodkach w kraju.
Krakowski Teatr Tańca jest organizatorem cyklicznych warsztatów tańca współczesnego z pedagogami z Polski i zagranicy, konkursu choreograficznego „3…2…1…TANIEC” oraz Festiwalu Tańca Współczesnego SPACER.

The Cracow Dance Theatre, formerly the GRUPAboso Dance Theatre (1996 – 2008) was established in 2008. For few years the Theatre has been working in the Nowa Huta Centre of Culture, where it employs the artistic strategy once adopted and conducts its educational mission.
The Theatre does not close its artistic expressions within the artistic monologue; on the contrary, every next performance is an attempt at a conversation with the audience. The Theatre is the metaphysical space of the exchange of dancers’ thoughts, their experience, as well as the place of challenge and development of their artistic personalities. Process, experiments, move and emotional truth, development – these are the most significant notions in the company’s dictionary. Hence the positively anachronistic nature of the Theatre, which gives up the project work and focuses on the mutual long-term experiments in various, sometimes very different, areas and often looking for the inspiration also in the Polish theatre tradition. The Theatre strives to become an interactive platform, a laboratory in which the process will be equally important as the work effect and the development and a new experience will turn out to be more important than the aim expected.
In 2008 the Krakowski Teatr Tańca Association was established, whose aim is to support the artistic and educational activities of the Theatre.
The Theatre functions on the basis of the effort and engagement of the dancers, the choreographer and the manager. Their actions concern not only the artistic and educational work but also the technical and organizational work, which results from the fact that the Theatre lacks a regular professional organizational structure.
The current repertoire includes the following performances within the genre of the dance theatre: “The Seventh Wife of the Eighth”, “Takarazuka Camp”, the outdoor performance “Anacoluthon” and short productions “… and I take you… until”, “White”, “Silence”.
The company is a winner of many festivals and competitions, including the Tychy Theatre Meetings (an award in 2007, and the first prize in 2009), the Polish Contemporary Dance Confrontation in Konin (the main award in 2009) and the Polish edition of the Solo & Duo Dance Festival (2009). Additionally, the company represented Poland at the 13th Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean, which took place in May 2008 in Bari (Italy).
Choreographer: Eryk Makohon
Manager: Paweł Łyskawa

{gallery}../festiwale/spotkania-baletowe/ktt{/gallery}

 

Bilety: 20 zł za każdy dzień

Zamówienia i informacje:
tel. 517 248 619, 12 644 24 81, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
KASA czynna: poniedziałek–piątek 8.30-20.00 oraz na godzinę przed koncertem

Niedziela, 01.12.2013