Klub szachowo-brydżowy

Klub szachowo-brydżowy

Zajęcia zawieszone.

Codzienne spotkania przy partii brydża lub szachów.