26.05.2015

Zajęcia umuzykalniające – Klub Super Mama

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci prowadzone metodą prof. E. E. Gordona – pokaz i wspólne ćwiczenia.

Dzieci rodzą się utalentowane i niezwykle twórcze. Muzykalność jest jedną z wielu dziedzin takich jak mowa czy poruszanie się, do których każdy człowiek ma predyspozycje od samego początku. Tak więc poczucie rytmu, melodii i harmonii nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych ludzi, ale dla wszystkich. Z najnowszych badań w tej dziedzinie wiadomo, że umuzykalnianie dzieci ma sens już od narodzin. Na zajęciach uczymy dzieci muzycznego języka podobnie, jak uczy się języka mówionego. Zanurzamy je w „kąpieli muzycznej”.

Dlatego:

  • poczucie rytmu rozwijamy poprzez ruch
  • śpiewamy bez słów (bo rozwijany muzykalność, nie mowę)
  • w różnych skalach (bo wtedy dzieci będą śpiewać czyściej)
  • w różnych rytmach (bo to daje lepsze poczucie rytmu)
  • w skali śpiewu dziecka (bo gdy śpiewany zbyt nisko dziecko słyszy muzykę jak mowę!)

Prowadzenie: Maria Broniewska – absolwentka Szkoły Muzycznej II Stopnia (flet poprzeczny) oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Ukończyła Kurs Gordonowski pt.: „Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6”. Prowadzi zajęcia i koncerty umuzykalniające dla najmłodszych dzieci inspirowane metodą prof. E. E. Gordona, członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

Bilety:
20 zł (mama + dziecko)
32 zł (mama + dwoje dzieci)

Bilet uprawnia do udziału w zajęciach 19 i 26 maja.

Wtorek, 26.05.2015, sala 201 c
godz. 10:30

Informacje i zapisy:

Dział Oświatowy, pok. 201 b
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl