10.10.2016

Klub Przyjaciół Psychologii

Klub Przyjaciół Psychologii

Paradoksy naszej komunikacji – jak przezwyciężać trudne sytuacje w komunikacji z innymi

Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską.

“Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie”. (C.G Jung)

Bycie w związku z drugą osobą to sztuka rozumienia i komunikowania się oparta na wspólnie wypracowywanych strategiach, a nie na strategiach nieświadomie przenoszonych z historii rodzin pochodzenia bądź z wcześniejszych związków. Rozumienie partnera zakotwicza się na uznaniu jego pozytywnej intencji w budowaniu wspólnej relacji. Komunikowanie się oznacza uznanie, że druga osoba ma prawo myśleć, czuć i zachowywać się inaczej niż my myślimy, czujemy i zachowujemy się. Komunikacja zakotwicza parę w teraźniejszości i dezaktywuje domyślanie się, odgadywanie, przypisywanie intencji.

Magdalena Sękowska właściciel Grupy Doradczo – Szkoleniowej Transmisja, psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania. Założycielka Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej afiliowanego przy Europejskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej. Vice-Prezydent Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej od 2010 roku.

Współautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”. W swojej pracy wykorzystuje koncepcję Analizy Transakcyjnej, podejście systemowe i narracyjne. Pracuje z zarządami i managerami, wspomaga organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych, specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy kultury organizacyjnej, w prowadzeniu konsultacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Poza pracą w obszarze biznesu od 30 lat prowadzi Gabinet Psychoterapeutyczny i pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i rodzinami. Popularyzuje wiedzę psychologiczną prowadząc wykłady otwarte w głównych Ośrodkach Kultury w Krakowie NCK i Dworek Białoprądnicki.

Poniedziałek, 10.10.2016, sala kameralna
godz. 18:00

Wstęp wolny