05.11.2014

Karol Walaszczyk – „Łemkowyna”

logo fotogaleria

5-30 listopada 2014 r., budynek A

 

logo fotogaleriawystawa fotograficzna

Łemkowyna – potoczna nazwa obszaru zamieszkiwanego przez Łemków. Po polskiej stronie Karpat był to teren od Wysokiego Działu w Bieszczadach, po dolinę Popradu w Beskidzie Sądeckim, oraz tzw. Ruś Szlachtowską na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego.
Łemkowie zawsze byli rolnikami, a dużą rolę w gospodarce łemkowskiej odgrywał las, który dostarczał budulca, opału i surowca rzemieślniczego. Oprócz rolnictwa i hodowli, do starych zajęć ludności należało bartnictwo, łowiectwo i rybołówstwo, kamieniarstwo, smolarstwo, ciesiołka i gonciarstwo. Cechą charakterystyczną gospodarstwa była dawniej zagroda jednobudynkowa, w której w jednej części mieszkali gospodarze, a w pozostałych znajdowała się stajnia, wozownia i boisko. Poza gospodarstwem znajdowały się spichlerz i piwnica.
Na początku XX wieku Łemkowszczyzna była całkowicie greckokatolicka, a obecnie jest różnorodna wyznaniowo.

Zdjęcia prezentowane na wystawie wykonano jesienią 2009 roku na terenie gmin Ujście Gorlickie, Sękowa i Ropa.

Karol Walaszczyk (12.10.1945 – 23.08.2014)
Artysta fotograf – Artiste FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique), członek Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, oraz członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Działacz kulturalny i społeczny. Zasłużony Działacz Kultury. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w 2013 roku.
Były długoletni Prezes Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. Odznaczony Srebrnymi Medalami Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Zasłużonego dla Fotografii Polskiej oraz za upowszechnianie fotografii.
Fotograf krajobrazu Ziemi Łódzkiej, szczególnie rzek Pilicy i Warty, Ziemi Radomszczańskiej, Ziemi Przedborskiej. Autor licznych zdjęć w prasie, wydawnictwach promocyjnych i reklamowych.
Inicjator i organizator sześciu Ogólnopolskich Biennale Fotografii Czarno-Białej – Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Postać Ludzka w Pejzażu” oraz osiemnastu Ogólnopolskich Plenerów Fotograficznych „Natura i krajobraz” zorganizowanych na Ziemi Łódzkiej. Komisarz licznych wystaw fotograficznych.
Autor 19 indywidualnych wystaw fotograficznych prezentowanych w kraju i zagranicą, uczestnik licznych – 114 wystaw i konkursów krajowych i zagranicznych, laureat nagród i wyróżnień. Zdjęcia publikowane w albumach fotograficznych m.in. w almanachach „Mistrzowie Polskiego Pejzażu”, „Sztuka Fotografii”. Zdjęcia wystawiał w Polsce, a także w Niemczech, Czechach, na Litwie, w USA, Australii, Bułgarii, Austrii i Szwajcarii.

wystawa czynna do 27 listopada br.
wstęp wolny
informacje: Foto-Galeria, tel. 12 644 02 66 wew. 30

 

Środa, 05.11.2014