28/12/2022

Jerzy Duda-Gracz Galeria Autorska – ponowne otwarcie

Jerzy Duda-Gracz Galeria Autorska – ponowne otwarcie

13 stycznia 2023 r., o godzinie 13.00, otworzymy ponownie dla zwiedzających Autorską Galerię Jerzego Dudy-Gracza, z nową aranżacją wnętrza i ekspozycją!

 

Agata Duda-Gracz o nowej ekspozycji w Autorskiej Galerii Jerzego Dudy-Gracza:

Ideą nowej ekspozycji jest pokazanie tematów najistotniejszych dla artysty. Nie tych z których był najbardziej znany, które przyniosły mu popularność ale tych, które przenikały całą jego twórczość. Pierwszym z nich jest przemijanie i śmierć – ludzi, idei, pejzażu. Drugim zaś wszystko co drugorzędne, pomijane – prowincjonalne.

Na wystawie prezentujemy prace z różnych okresów twórczości. Możemy zauważyć jak poprzez lata zmienia się sposób malowania. Drobiazgowość i dbałość o szczegół ustępuje miejsca rozmalowaniu, ekspresji i impresyjności prac.

Pierwsza część to autoportrety: bez względu na czas w jakim powstały są autoironiczne i pełne poczucia humoru. W tej części wystawy będzie się tez znajdowało kilka portretów mojej Mamy i moich. Malował nas regularnie, dokumentując upływ czasu.

Kolejny dział to portrety zwierząt, roślin i ludzi. Wszystkie malowane z takim samym pietyzmem.

Następnie są pejzaże – czyste, nieskażone przez działalność człowieka.

Najistotniejszym i najliczniejszym cyklem w twórczości Ojca były Obrazy Prowincjonalno – Gmienne. Malował je nieprzerwanie przez całe życie, z czułością pochylając się nad wszystkim co zwyczajne.

Centralną część ekspozycji zajmują prace bezpośrednio dotykające tematyki śmierci.

Kolejna sala to obrazy z cyklu Sacrum – Profanum. Dotyczą zarówno wiary artysty jak i jego postrzegania polskiego kościoła.

W ostatniej sali prezentujemy obrazy „ostatnie”, czyli ostatni autoportret oraz ostatni obraz jaki Jerzy Duda Gracz namalował na kilka tygodni przed śmiercią  – „Strumiany – Deszcz”.

 

Czytaj więcej o Autorskiej Galerii Jerzego Dudy-Gracza <kliknij>