08.02.2016

Jak usunąć z organizmu szkodliwe skutki smogu?

Jak usunąć z organizmu szkodliwe skutki smogu?

Zdrowie i medycyna

wykład prof. Wiktora Stelmacha gerontologa i fitoterapeuty

Wśród groźnych dla naszego zdrowia zanieczyszczeń związanych z działalnością człowieka, do atmosfery najwięcej emitowanych jest pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i węgla. Niektóre zanieczyszczenia są wydzielane jako pierwotne, inne powstają wtórnie przez chemiczne i fotochemiczne reakcje pierwotnych zanieczyszczeń. Długotrwała ekspozycja na te związki, nawet przy niskich stężeniach, sprzyja zapaleniu błony śluzowej drzewa oskrzelowego, upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę wirusom i bakteriom, zwiększa ryzyko alergii, upośledza wymianę gazową w płucach, co powoduje większe obciążenie serca. Na niekorzystne położenie geograficzne i zjawiska atmosferyczne nie mamy wpływu, pozostaje nam jedynie ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz wewnętrzne oczyszczanie.

Poniedziałek, 08.02.2016, sala kameralna
godz. 18:00

wstęp wolny

Dział Oświatowy, pok. 201B
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl