15.06.2016

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – finał III edycji konkursu

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – finał III edycji konkursu

W finale zmierzy się szesnaście trzyosobowych zespołów z całej Polski. Egzamin finałowy składa się z dwóch części – prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat, ogłoszony na stronie internetowej konkursu oraz rundy pytań ustnych. Drużyna, która zbierze największą liczbę punktów zdobędzie pierwszą nagrodę.

Nagrody:

  1. Indeksy na studia
  2. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej
  3. Stypendia naukowe

Szkoły, których uczniowie zajmą pierwsze miejsce w Olimpiadzie zostaną uhonorowane okazjonalną statuetką i dyplomem.

Patronem Olimpiady jest zespół Raz, Dwa, Trzy.

Środa, 15.06.2016, sala 3, budynek C
godz. 08:00