03.08.2023

FINAŁ 12. EDYCJI KONKURSU CHOREOGRAFICZNEGO 3…2…1…TANIEC!

FINAŁ 12. EDYCJI KONKURSU CHOREOGRAFICZNEGO 3…2…1…TANIEC!

wydarzenie w ramach Krakowskiego Festiwalu Tańca

Konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! to wyjątkowe wydarzenie o charakterze międzynarodowym, podczas którego prezentowane są krótkie formy solowe, duety i tria oparte na szeroko rozumianym tańcu współczesnym. Wyróżnikiem konkursu jest system przyznawania nagród – każdy juror bez konsultacji z pozostałymi członkami jury przyznaje dwie indywidualne nagrody dla dwóch prezentacji. Impreza jest otwarta dla publiczności, która również przyznaje swoją nagrodę (kolektywnie, w drodze głosowania). Preselekcja zostanie dokonana przez zespół Krakowskiego Centrum Choreograficznego na podstawie nagrania prezentacji.

Mimo iż 3…2…1…TANIEC! ma charakter konkursowy, podstawowym założeniem wydarzenia jest dialog. Przede wszystkim w postaci rozmowy pokonkursowej, kiedy jurorzy omawiają z uczestnikami i publicznością zaprezentowane prace oraz dyskutują o choreografii w ogóle. Konkurs w KCC jest bliżej formy przeglądu niż konfrontacji. Umożliwiamy kontakt artystów z profesjonalnym jury oraz rozpoczynamy otwartą rozmowę, dzięki czemu inspirujemy się wzajemnie sposobami patrzenia na taniec i konstruowania go.

Czwartek, 03.08.2023, Scena NCK
godz. 17:00

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL