28.01.2022

Ferie z akrobatyką 2022

Ferie z akrobatyką 2022

Uczestnicy zajęć uczą się podstawowych elementów akrobatycznych, takich jak przewroty, przerzuty, przejścia, stójki oraz pracują nad siłą i gibkością, które pomagają w opanowaniu elementów trudniejszych, takich jak szpagaty czy stanie na rękach.

instruktor: Łukasz Buczek        

od 17.01.2022 do 28.01.2022, sala 211
poniedziałek, piątek, 15:00 - 16:00 dzieci 5-7 lat
poniedziałek, piątek, 16:15 - 17:30 dzieci 8-12 lat - grupa podstawowa
poniedziałek, piątek, 17:45 - 19:00 dzieci 8-12 lat - grupa mieszana
poniedziałek, piątek, 19:15 - 20:30 młodzież od 13 lat i grupa zaawansowana

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl