15.03.2015

Dance World Cup 2015

14-15 marca 2015 r. (sobota, niedziela)
sala teatralna

Krajowe eliminacje do Międzynarodowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży (dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych).

 

14-15 marca 2015 r. (sobota, niedziela), sala teatralna

Krajowe Eliminacje do Międzynarodowego Konkursu Tanecznego dla dzieci i młodzieży
(dla uczniów niepublicznych szkół baletowych oraz grup i zespołów tanecznych).

Konkurs: 14 marca 2015 r., godz. 9.00-21.00
Gala Baletowa: 15 marca 2015 r., godz. 12.00

Od 2010 roku „L’Art de la Danse” Krakowska Akademia Tańca we współpracy z Nowohuckim Centrum Kultury, organizują jedyny w Polsce konkurs dla uczniów niepublicznych szkół baletowych, będący również krajowymi eliminacjami do światowego konkursu Dance World Cup. Wspólnym celem było stworzenie wydarzenia, które stanie się doroczną krakowską tradycją.
Polskie eliminacje Dance World Cup to przegląd sukcesów, metod pracy i prezentacja najzdolniejszych uczniów, miejsce spotkań – zarówno konkursowych, jak i służących wymianie doświadczeń pomiędzy pedagogami, choreografami i dyrektorami zespołów tanecznych i szkół działających poza państwowym nurtem nauczania baletowego.
W tym roku ponad 100 utalentowanych młodych tancerzy zaprezentuje się na scenie zarówno krakowskiej publiczności, jak i profesjonalnemu Jury, składającemu się ze znanych autorytetów w polskim środowisku baletowym.

DANCE WORLD CUP
Światowy konkurs taneczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uczniów lub absolwentów niepublicznych, prywatnych szkół baletowych i tanecznych działających przy instytucjach kultury. Podzielony na etapy regionalne, krajowe i zakończony światowym finałem w najpiękniejszych zakątkach globu.

Organizatorzy:
„L`Art de la Danse” Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej w Krakowie
„L’Art de la Danse” Krakowska Akademia Tańca www.balet-krakow.pl
Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

Miejsce przebiegu konkursu:
Sala teatralna – Nowohuckie Centrum Kultury
Wymiary sceny: 14 m szerokość / 16 m głębokość
Termin konkursu: 14 marca 2015 r., godz. 09.00 – 21.00

Informacje:
Regulamin konkursu – http://www.dwcworld.com/
Karta zgłoszeniowa – (do pobrania)
Informacje o zgłaszanych tańcach – (do pobrania)

Światowy finał konkursu: Bukareszt – Rumunia, lipiec 2015 r.

Zgłoszenia – wypełnione wg obowiązującego regulaminu – przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2015 r.

Opłaty startowe należy wpłacić do dnia 14.02.2015 r. Brak wpłaty w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Nr konta: Pekao SA 37 1240 4722 1111 0000 4850 7257 (z dopiskiem DANCE WORLD CUP 2014)

Opłata startowa:
Solo – 45 zł
Duet – 65 zł
Trio – 90 zł
Zespół – 25 zł od osoby

Opłata startowa dla obcokrajowców:
Solo – 10 euro
Duet – 15 euro
Trio – 20 euro
Zespół – 5 euro od  osoby

Opłata członkowska DWC:
W związku ze zmianą regulaminu DWC Limited każdy uczestnik eliminacji, finałów czy innych uroczystości, wydarzeń, organizowanych przez zarząd DWC jest zobowiązany do wpłaty 5€ (płatne przed 31 grudnia 2014) lub 8€ (po 01 stycznia 2015) opłaty członkowskiej (rocznej) zarządowi DWC w Anglii poprzez organizatora krajowych eliminacji, w tym przypadku Krakowskiej Akademii Tańca. Składkę członkowską należy opłacać w € na nr konta:
UWAGA!
Nr konta bankowego różni się od numeru konta przewidzianego na poczet opłat startowych:
39 8589 0006 0000 0011 1429 0001 z dopiskiem OPŁATA CZŁONKOWSKA (nazwa szkoły + liczba uczestników)
Prosimy o opłatę zbiorczą za wszystkich uczniów danej szkoły biorących udział w eliminacjach.
Formularz wniosku o członkostwo oraz zmiana regulaminu, wytyczne odnośnie opłaty członkowskiej dostępne na stronie:
http://www.dwcworld.com/index.php?page=188
Formularz należy przesłać na adres Krakowskiej Akademii Tańca (drogą elektroniczną lub listownie) wraz ze zgłoszeniem udziału w eliminacjach.

Bilet wstępu (całodniowy) na eliminacje do konkursu: 5 zł od osoby
Bilet wstępu na Galę Baletową: 10 zł od osoby

Uczestnikom zapewniamy:

  • garderoby i sale do rozgrzewki w dniu przebiegu konkursu
  • możliwość przeprowadzenia próby sytuacyjnej na scenie w dniu konkursu (przed jego rozpoczęciem)

Koszty podróży i noclegu ponoszą uczestnicy konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu zostaną podane po zamknięciu listy uczestników konkursu.
Do udziału w Gali Baletowej kwalifikujemy choreografie wybrane przez jury podczas konkursu oraz inne, dowolne układy choreograficzne uczestników konkursu wybrane przez organizatorów na podstawie wcześniej przesłanych materiałów DVD (termin nadsyłania materiałów mija 31 stycznia 2015).

Dance World Cup

Sobota, 14.03.2015

Niedziela, 15.03.2015