Centrum Muzyki – trwają konsultacje!

Centrum Muzyki – trwają konsultacje!

Idea budowy Centrum Muzyki w Krakowie zakłada stworzenie kompleksu charakteryzującego się wybitnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i funkcjonalnymi. Obiekt ma zapewnić  optymalne warunki pracy dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Sinfonietty Cracovia, Capelli Cracoviensis zarówno dla pracy i aktywności artystycznej, jak również dla realizacji działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej. 

Budowa trwa, a od listopada 2020 r. trwają także konsultacje społeczne dotyczące otoczenia i działalności nowego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa.
Jak przekazać opinię? To proste:
1. wypełnij formularz – formularz konsultacyjny <kliknij>
2. skan lub zdjęcie formularza prześlij drogą elektroniczną na adres e-mail:
konsultacje@um.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”. Można także skorzystać z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP<https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=319>) z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

Konsultacje trwają do 29 stycznia 2021 r.