21.04.2016

Józef Maria Bocheński (1902-1985). Życie i dzieło

Józef Maria Bocheński (1902-1985). Życie i dzieło

Religia Filozofia Kultura

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.

 

Wykład przybliża sylwetkę Józefa Marii Bocheńskiego, wybitnego historyka logiki i sowietologa.

Bocheński studiował we Lwowie i w Poznaniu, Po wstąpieniu do zakonu dominikanów wyjechał na studia teologiczne do Fryburga, a następnie do Rzymu. Przez ponad dwadzieścia lat był profesorem filozofii na Uniwersytecie we Fryburdu. Cieszył się wielkim poważaniem w międzynarodowym świecie nauki, uczestniczył w wielu kongresach naukowych oraz był zapraszany przez wiele uniwersytetów na wykłady, prelekcje i pobyty gościnne. Został trzykrotnie wyróżniony tytułem doctor honoris causa przez uniwersytety W Buenos Aires, Notre Dame oraz Mailand. W Polsce twórczość Bocheńskiego była mało znana, a on sam przez wiele lat nie bywał w Polsce.

Bocheński poświęcił się logice, i filozofii analitycznej. Filozofia analityczna umożliwiła Bocheńskiemu badanie zarówno twierdzeń religijnych jak i filozoficznych w sposób wolny od zaangażowania ideologicznego. Z tych to względów nie cieszył się przychylnością polskiego środowiska filozofów chrześcijańskich, którzy byli bardziej zaangażowani w walkę ideologiczną z komunizmem.

Bocheński był wybitnym sowietologiem, był doradcą wybitnych polityków, np. Adenauera, i dzięki temu miał niemały wpływ na politykę.

Założony przez Bocheńskiego we Fryburgu Instytut Europy Wschodniej był i  jest wiodącą placówką naukową badającą filozofię i ideologię komunistyczną.

Czwartek, 21.04.2016, sala kameralna
godz. 18:00

Wstęp wolny

Dział Oświatowy, pok. 201B
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl