Bezpieczny Kraków: AKCJA KOMUNIKACJA

Bezpieczny Kraków: AKCJA KOMUNIKACJA

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców Krakowa (18+) na bezpłatne warsztaty z technik komunikacyjnych wraz z elementami negocjacyjnymi pn. „Akcja Komunikacja”, organizowane w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”.

  • 5 września 2023 r. w godz. 8:00 – 16:00
  • 12 września 2023 r. w godz. 8:00 – 16:00 
  • 19 września 2023 r. w godz. 8:00 – 16:00 
  • 26 września 2023 r. w godz. 8:00 – 16:00

Miejsce spotkań: Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków Nowa-Huta, os. Ogrodowe 15.

Wiedzę, którą zdobędziesz na warsztatach możesz wykorzystać nie tylko w sferze zawodowej, ale również w relacjach z bliskimi osobami, w rodzinie lub wśród przyjaciół. Im lepiej zrozumiemy co dzieje się w relacji z drugim człowiekiem, jak to co mówimy i jak gestykulujemy wpływa na niego, jakie przynosi efekty, tym łatwiej nam zrozumieć i zaufać, że dążymy do wspólnego celu. Znajomość i świadomość zasad komunikacji ma ogromne znaczenie dla skuteczności i efektywności zespołów, szczególnie w obecnych czasach, kiedy każdy z nas większość czasu spędza przed komputerem, a niektórzy swoją pracę zawodową wykonują wyłącznie zdalnie.

Link do zapisów i szczegóły dotyczące warsztatów:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VMnOqd7r-E-v_UOtSNIhJuGPoNZYlMlLpR2ZpbeyOUxURDRZNkNWNUVGUjhYSVk4NzNGSUZDUDM1TS4u&fbclid=IwAR1rsCOr4bjzzSsDdL-b9aRf1qREu4GIJkkdknGC6qeyfW_3lBDpKSIV470