25.10.2014

30. rocznica Dziecięcego Zespołu Góralskiego MALI HAMERNICY

25 października 2014 r. (sobota), godz. 1700, sala teatralna

mali hamernicyDziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY” działa od 1984 roku. Członkami Zespołu są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, w różny sposób spowinowaceni z rodami góralskimi. Zespół liczy obecnie prawie czterdzieści osób. Do tej pory dał prawie 600 koncertów, prezentując w formie autentycznej folklor Skalnego Podhala. Przedstawia następujące programy artystyczne: „Nad potokiem”, „Mali kolędnicy”, „Pasenie gęsi”, „Zabawiacka”, „Majowe kwiotecki”, „Polak Papieżem”, „Mała szopka”, „Na naskom nucicke”.

choreografia i przygotowanie: Anna i Kazimierz Lassakowie

wstęp za zaproszeniami

informacje:
tel. 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

Sobota, 25.10.2014