12.10.2013

29. rocznica Dziecięcego Zespołu Góralskiego MALI HAMERNICY

12 października 2013 r. (sobota), godz. 1600, sala teatralna

mali hamernicyDziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY” działa od 1984 roku. Członkami Zespołu są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, w różny sposób spowinowaceni z rodami góralskimi. Zespół liczy obecnie prawie czterdzieści osób. Do tej pory dał prawie 600 koncertów, prezentując w formie autentycznej folklor Skalnego Podhala. Przedstawia następujące programy artystyczne: „Nad potokiem”, „Mali kolędnicy”, „Pasenie gęsi”, „Zabawiacka”, „Majowe kwiotecki”, „Polak Papieżem”, „Mała szopka”, „Na naskom nucicke”.

Koncert dedykujemy naszym nauczycielom i wychowawcom w dniu ich Święta Edukacji Narodowej
oraz
koledze Alanowi Kozłowskiemu, choremu na złośliwego nowotwora (neuroblastoma).
Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego rzecz.

wstęp wolny

informacje: NCK, tel. 12 644 22 47

Sobota, 12.10.2013