23/06/2020

Wznowienie działalności – poznaj procedury bezpieczeństwa

Wznowienie działalności – poznaj procedury bezpieczeństwa

W związku z ustanowionym zakazem prowadzenia działalności przez instytucje kultury siedziba Nowohuckiego Centrum Kultury była zamknięta dla osób niebędących pracownikami od 12 marca 2020 roku. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 roku, w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń powodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i stopniowego przywracania działalności centrów kultury, NCK wznowi działalność od 1 lipca 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w budynku Centrum wprowadzone zostaną odpowiednie procedury, na podstawie których z wszelkich formy zajęć, wernisaży i spektakli korzystać będą mogły wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji Covid-19. Wszystkie osoby wchodzące na teren NCK zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji umieszczone są bezpośrednio przy wejściach do budynku oraz w wyznaczonych punktach na terenie Instytucji. W NCK obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Wyjątkiem są przestrzenie biurowe oraz zajęcia, na których zasłanianie ust i nosa uniemożliwiłoby ich przeprowadzenie np. lekcje gry na instrumentach dętych, lekcje śpiewu.

Osoby korzystające z oferty NCK powinni zachować dystans między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący min. 2 metry, z wyłączeniem dzieci do lat 13, osób wspólnie zamieszkujących lub takich, które nie mogą poruszać się samodzielnie. Odpowiednie piktogramy, określające liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu, zostaną umieszczone przy wejściach do poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń. NCK dysponuje trzema budynkami o łącznej powierzchni ok. 11 tys. metrów kwadratowych (powierzchnia użytkowa wynosi 7 tys. metrów kwadratowych). Wobec tego w całym budynku Centrum jednocześnie może przebywać maksymalnie 700 osób (przy zachowaniu wymogu zapewnienia 10 metrów kwadratowych na osobę) – 300 osób w budynku B (widownia sali teatralnej, foyer oraz galeria) i do 400 osób w przestrzeniach dydaktycznych budynków A i C.

Wszystkich korzystających z naszej oferty zachęcamy do dokonywania zapisów na zajęcia przez Internet oraz opłacania ich za pomocą karty płatniczej.  

Zachęcamy do zwiedzania wystaw czasowych w naszych galeriach, korzystania z biblioteki oraz  zapoznania się z ofertą zajęć wakacyjnych. Galerie Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy-Gracza na razie pozostają zamknięte, istnieje możliwość zwiedzania ich wirtualnie. Scena NCK wznowi działalność od sierpnia 2020 roku. 

Wszystkie obowiązujące w budynku NCK przepisy zawiera dokument:
https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedury-bezpiecze%C5%84stwa-w-Nowohuckim-Centrum-Kultury.pdf
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.
Czekamy na Was!