10.02.2020

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Tajemnice masonerii: „Wolnomularstwo w Polsce. Loże masońskie dawniej i dzisiaj”

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Polska arystokracja i szlachta już w latach dwudziestych XVIII wieku włączyła się w organizowanie lóż masońskich. To właśnie w Polsce powstała pierwsza organizacja wolnomularska, działająca na terenie Europy Środkowo-Wschodniej – Bractwo Czerwone z siedzibą w Warszawie. W XVIII i XIX wieku na terenie królestwa Polskiego (Kongresowego) i Księstwa Warszawskiego działało wiele lóż masońskich, zarówno typu konserwatywnego jak i liberalnego. Wolnomularstwo odgrywało wielką rolę w czasach Stanisława Augusta i wojen napoleońskich. W obradach Sejmu Czteroletniego i w podpisaniu Konstytucji 3 Maja (1791) znaczny udział mieli ludzie związani z masonerią. Wolnomularstwo odłamu konserwatywnego, Wielka Loża Narodowa, założona w 1920 roku, czynnie włączyła się w przygotowanie zamachu majowego. Ignacy Mościcki w 1939 roku specjalnym dekretem zdelegalizował polskie organizacje masońskie, które mimo oficjalnego zakazu działały w ukryciu w  okresie II wojny światowej. Zarówno faszyzm jak i komunizm tępiły masonów i wolnomularstwo. Odrodzenie wolnomularstwa nastąpiło w III Rzeczpospolitej. Obecnie loże masońskie działają na terenie Polski jako organizacje pozarządowe.

Poniedziałek, 10.02.2020, sala kameralna 203
godz. 18:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL