18.11.2019

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Religia, filozofia, kultura: Masoneria – fakty i mity

Tajemnice masonerii: „Spiskowa teoria dziejów”

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro

 

Masoneria wyrosła z tradycji cechów kamieniarzy i mularzy,  w której zasada zachowania tajemnicy zawodowej a także rytuałów inicjacji  była ściśle przestrzegana. Tajny charakter masońskiego rytuału stał się przyczyną licznych spekulacji. Tajemnice masońskie nie ograniczały się tylko do rytuału i symboli. Do tradycji masońskich włączano ezoteryczne treści filozoficzno- religijne, takie jak okultyzm, alchemia, hermetyzm, gnostycyzm itp., pochodzące ze  starożytnego Wschodu i Egiptu których źródła tępione były już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Od samego początku organizacje masońskie atakowane były i potępiane przez Kościół katolicki. Na tym podłożu wyrosła spiskowa teoria dziejów. Zakłada ona istnienie światowego spisku elit politycznych, biznesowych (szczególnie finansowych), elit naukowych i artystów a także niektórych prominentnych ludzi Kościoła, zmierzającego do tajnego przejęcia władzy, zniszczenia Kościoła katolickiego i tradycyjnych wartości.

W 1717 roku trzy loże londyńskie połączyły się, tworząc Wielką Lożę Londynu, zwaną później Lożą Królewską. W niedługim czasie zaczęły powstawać loże masońskie w różnych krajach europejskich: we Francji, Włoszech, w Niemczech, Rosji, Polsce, a także w Ameryce Północnej. Celem masonerii było duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów.

Poniedziałek, 18.11.2019, sala kameralna 203
godz. 18:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: EDUKACJA@NCK.KRAKOW.PL