02.09.2017

Narodowe Czytanie „Wesela”

Narodowe Czytanie „Wesela”

Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

To już szósta edycja akcji mającej na celu propagowanie polskiej literatury, a także przyczyniającej się do wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. 
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach.

W tym roku wybór padł na dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.  Dzieło ma charakter symboliczny, tytułowe wesele posłużyło Wyspiańskiemu jako pretekst do poruszenia najważniejszych spraw narodowych. Dramat stanowi zatem wypowiedź na temat trudnych relacji społecznych, polskich przywar, a także obrazuje marazm polskiego narodu.  Galeria postaci stworzonych przez Stanisława Wyspiańskiego , mówi nam nie tylko o minionych czasach, ale także niesie uniwersalne i wciąż aktualne problemy i zagadnienia.

W ramach wydarzenia  na Placu Centralnym  odbędzie się happening zorganizowany przez aktorów Teatru Ab IntraTeatru AncymonTeatru Empiryk  działających w Nowohuckim Centrum Kultury. W przestrzeni publicznej miasta bohaterowie „Wesela”  ożyją, a z ich ust popłynie poezja wybitnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Mamy nadzieję, że takie działanie przyczyni się do szerszego rozpropagowania idei czytania wielkich klasyków polskiej literatury i  skłoni też do włączenia się  w akcję i przeczytania swojego ulubionego fragmentu powieści na żywo.

Zapraszamy!!!

 A tak w zeszłym roku, przebiegała akcja Narodowego czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

 

Sobota, 02.09.2017, Plac Centralny
godz. 12:00