08.07.2022

Miranda Liu, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, František Macek – 18. Festiwal Muzyki Polskiej

Miranda Liu, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, František Macek – 18. Festiwal Muzyki Polskiej

18. Festiwal Muzyki Polskiej otworzy jedna z najbardziej zachwycających skrzypaczek młodego pokolenia – Miranda Liu.

Ta wybitnie utalentowana artystka od siedmiu lat jest koncertmistrzynią założonej w 1907 roku Concerto Budapest Symphony Orchestra, a także prymariuszką dwóch kwartetów smyczkowych: V4 String Quartet i Central European String Quartet. Skrzypaczka jest również pomysłodawczynią odbywającego się od 2019 roku New Millennium International Chamber Music Festival (NMICMF). Miranda Liu wykona w Krakowie I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 15 Henryka Wieniawskiego. Prawykonanie tego niezwykle popisowego Koncertu z udziałem polskiego skrzypka odbyło się 27 października 1853 roku w sali słynnego Gewandhausu w Lipsku. Artystce towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Śląskiej, którą poprowadzi czeski dyrygent František Macek. W 140. rocznicę urodzin Karola Szymanowskiego Filharmonicy Śląscy wykonają jego młodzieńcze dzieło – I Symfonię f-moll op. 15 oraz Grande valse brillante Fryderyka Chopina w orkiestrowej aranżacji Igora Strawińskiego.

W programie:
Fry­de­ryk Cho­pin – Gran­de val­se bril­lan­te, arr. Igor Stra­wiń­ski, op. 18
Hen­ryk Wie­niaw­ski – I Kon­cert skrzyp­co­wy fi­s-moll op. 14
Ka­rol Szy­ma­now­ski – I Sym­fo­nia f-moll op. 15

Na scenie:
Mi­ran­da Liu, skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ślą­skiej
Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

 

ORGANIZATOR:
Festiwal Muzyki Polskiej
http://www.fmp.org.pl/pl/kontakt/

Piątek, 08.07.2022, Scena NCK
godz. 19:00

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL