„Ludzie inteligentni czyli kto kocha ten błądzi”

Fotografowali:

Adam Gryczyński / NCK

Dorota Grzegorczyk / KSAF