11.12.2017

Klub Przyjaciół Psychologii – Czy nasze czasy wykształciły nową osobowość

Klub Przyjaciół Psychologii – Czy nasze czasy wykształciły nową osobowość

Spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską.

 

Nasze czasy kształtują na nowo naszą osobowość. Pojawienie się internetu oraz możliwość poruszania się w świecie wirtualnym tworzy, z jednej strony olbrzymie możliwości dla rozwoju ludzkości, a z drugiej strony – stanowi zagrożenie dla rozwoju jednostkowej tożsamości. Dzięki rzeczywistości wirtualnej ludzie mogą odłączyć się od swojego prawdziwego ja i tworzyć wirtualną tożsamość, która jest bardziej fascynująca dla innych, bardziej kompetentna, bardziej błyskotliwa. W tym świecie zaczyna zanikać różnica pomiędzy tym co zadeklarowane, a tym, co faktycznie z osobowością zintegrowane. Ludzie przestają zadawać sobie pytania o to, kim są, lecz stawiają sobie zadania stworzenia jak najlepszego obrazu samych siebie, który zaczaruje innych, otrzyma tysiące laików.

Nowa osobowość naszych czasów to osobowość „ odklejająca się” od prawdziwego, naturalnego ja – to osobowość ludzi osamotnionych, którzy nie potrafią komunikować się i kontaktować się z innymi w sposób bezpośredni. „Sklejanie” własnej osobowości pociąga za sobą trudności w tworzeniu autentycznych relacji samym sobą i z innymi. Nowe wzorce osobowości grożą utratą więzi – międzypokoleniowych, rodzinnych, sąsiedzkich. Pociąga to za sobą całe mnóstwo problemów związanych z radzeniem sobie z sytuacjami oraz z własnym, jednostkowym rozwojem. Jak więc korzystać z dóbr rozwoju ludzkości nie tracąc autentycznego kontaktu z samym sobą.

 

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania. Założycielka Polskiego  Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej afiliowanego przy Europejskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej. Vice-Prezydent Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej od 2010 roku.

Współautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”. W swojej pracy wykorzystuje koncepcję Analizy Transakcyjnej, podejście systemowe i narracyjne. Pracuje z zarządami i managerami, wspomaga organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych, specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy kultury organizacyjnej, w prowadzeniu konsultacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Poniedziałek, 11.12.2017, sala kameralna 203
godz. 18:00

Bilet - 2 zł

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: edukacja@nck.krakow.pl