18/06/2018

Karta Krakowska – możesz więcej

Karta Krakowska – możesz więcej

Czym jest Karta Krakowska? W skrócie: to przywileje dla osób zameldowanych na pobyt stały w Krakowie oraz tych, które płacą podatki w naszym mieście. Wydanie Karty jest bezpłatne, a wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu – składając wniosek przez internet z zamówieniem dostawy Karty do domu. Wniosek można również złożyć tradycyjnie – w punktach stacjonarnych. Z Kartą zarówno dorośli, jak i dzieci zapłacą mniej.


Dla kogo jest Karta Krakowska?

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa – ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także: dzieci osób, o których mowa powyżej do 18. roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 18. roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

 

Jak otrzymać Kartę?

Wniosek o Kartę Krakowską można składać w formie elektronicznej oraz papierowej od 1 lipca 2018 r. Zachęcamy – zgłoś wniosek w formie elektronicznej i uniknij kolejek! Wnioski będzie można składać przez stronę internetową www.kk.krakow.pl (możliwość składania wniosków zostanie uruchomiona 1 lipca br.) oraz w Punktach Sprzedaży Biletów lub innych wskazanych punktach dystrybucji Karty Krakowskiej.

Do wniosku, który dostępny będzie w punktach, należy dołączyć aktualną fotografię, opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny, składając wniosek na stronie Karty Krakowskiej.

Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT, w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
  • pierwszą stronę PIT z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO), w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Kartę w formie plastikowej można odebrać w punkcie, w którym został złożony wniosek w formie papierowej oraz w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej. Kartę można odebrać w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o możliwości jej odbioru.

Karta będzie ważna przez okres jednego roku – licząc od dnia jej uzyskania, tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku, jednakże nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2018 roku.

 

Zniżki

Posiadacze Karty Krakowskiej otrzymują prawo do nabycia biletu mieszkańca, tj. biletu z 20-procentową zniżką. Proces zakupu nowego biletu z Kartą Krakowską nie ulega zmianie – jak zawsze będziemy mogli doładować naszą kartę w punktach biletowych.

W pierwszej kolejności wprowadza się 20-procentową zniżkę zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej w I Strefie Biletowej. Przykładowo, przy obowiązującym taryfikatorze, za normalny bilet miesięczny na 1 linię zapłacimy 37 zł zamiast 46 zł. Przy bilecie ulgowym koszt zakupu wyniesie 18,50 zł zamiast 23 zł. Ulgowy bilet na 2 linie kosztować będzie 26 zł, zaś normalny 52 zł. Natomiast dla posiadaczy Karty zakup normalnego biletu sieciowego na wszystkie linie będzie tańszy o 17 zł – dziś płacimy 89 zł, więc po 1 sierpnia bilet okresowy kupimy za 72 zł.

Lista instytucji, które od 1 sierpnia 2018 r. wprowadza 20-procentowe zniżki dla posiadaczy Karty Krakowskiej dostępna na stronie: www.kk.krakow.pl