30/03/2020

Budżet Obywatelski 2020 – nabór wniosków!

Budżet Obywatelski 2020 – nabór wniosków!

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa, ale przede wszystkim mają możliwość bezpośredniego oddziaływania na miasto wskazując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności.

Wnioski do budżetu obywatelskiego składa się wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem narzędzia internetowego, uruchomionego w okresie od 1-30 kwietnia, pod adresem:
www.budzet.krakow.pl <kliknij>

Aby móc złożyć wniosek, należy:
1. zarejestrować się w platformie (bądź zalogować w przypadku osób, które już mają założone konto);
2. uzupełnić formularz internetowy zgłoszenia projektu.

Dane niezbędne do założenia konta:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. adres zamieszkania wnioskodawcy – należy podać pełen adres zamieszkania, tzn. ulicę, numer domu, numer mieszkania oraz dzielnicę, w której się mieszka;
3. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy – zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu komórkowego służyć będą weryfikacji zakładanego konta.

Więcej informacji o Budżecie, ABC, aktualności na stronie: www.budzet.krakow.pl <kliknij>
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/budzet.krakow/ <kliknij>