29/08/2019

4. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowanie!

4. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowanie!

Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania!

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy! Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań (to aż 38 więcej niż przed rokiem!). Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

– Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje – zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16).

Lista zadań dopuszczonych do głosowania <kliknij>

Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. Ich protesty rozpatrywała w sierpniu specjalnie powołana do tego Rada Budżetu Obywatelskiego. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne.

 

Jeden głos na najlepsze zadanie!

Głosowanie w IV edycji BO Małopolska startuje już za 2 tygodnie – 9.09.2019 r. i potrwa do 30 września. Oddać głos może każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

Głosować można na trzy sposoby:

  1. przez internet – 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalny panel do głosowania;
  2. wrzucając papierowy formularz do urny – w jednym z 26 punktów w całej Małopolsce, wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl;
  3. korespondencyjnie – przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl <kliknij>

Lista miejsc w Krakowie, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – ul. Basztowa 22
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – ul. Racławicka 56
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – os. Teatralne 4a
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich – ul. Wielicka 72