26.06.2022

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

festiwal sztuki
wernisaż wystaw – 27.05.2022 (piątek), g. 18.00

 

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – Terytoria to projekt o charakterze festiwalu sztuki prezentujący twórczość krakowskich artystów w wymiarze interdyscyplinarnym i multimedialnym, sztukę książki, sztukę papieru, fotografię, rysunek, rzeźbę i grafikę. Festiwal składa się z 9-ciu wystaw głównych przygotowanych przez ZPAP OK i 37 wystaw towarzyszących, zorganizowanych przez krakowskie instytucje kultury i prywatne galerie sztuki współczesnej.

Hasło festiwalu – Terytoria, odnosi się do szeroko rozumianych obszarów ludzkiego funkcjonowania w zakresie miejsca życia i pracy oraz prywatnej przestrzeni ograniczonej zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, uwarunkowaniami lub okolicznościami. Punktem wyjścia jest trwająca od jesieni 2019 roku ogólnoświatowa pandemia koronawirusa Covid-19 oraz tocząca się od lutego br. wojna na Ukrainie.

Na przykładzie własnych doświadczeń, obserwacji i przeżyć artyści przedstawiają prace odwołujące się do szeroko rozumianego miejsca człowieka w zagrożonym niebezpieczeństwem dla jego życia i aktywności świecie, wykażą istniejące obszary wolności i niezależności, strefy bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, ograniczenia, obostrzenia i zakazy, wpływające w sposób bezpośredni na psychikę i funkcjonowanie człowieka, stabilność natury i praw rządzących współczesnym światem.

 

W Nowohuckim Centrum Kultury prezentowane będą trzy wystawy: Struktury Powiązań (Biała Galeria CENTRUM), Terytoria fotografii (Czarna, Szara i Złota Galeria Centrum) oraz Przestrzeń otwarta_zbliżenia (przed budynkiem NCK).

 

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Współorganizator: Nowohuckie Centrum Kultury
Kurator generalny: Joanna Warchoł

Koordynator: Joanna Gościej-Lewińska

 

 

Struktury powiązań – sztuka interdyscyplinarna
kurator: Anna Śliwińska
Biała Galeria CENTRUM

Spektrum przedstawionych na wystawie gatunków sztuki obejmuje prace zbliżone charakterem do konwencji obrazu, grafiki i rysunku, obiekty przestrzenne oraz wieloelementowe instalacje, w tym video art. Pojawiają się również realizacje klasycznie przypisywane do obszaru tkaniny artystycznej, unikatowej i autorskiej oraz indywidualnych eksperymentów w tym zakresie – współcześnie ujętych w zagadnienia sztuki włókna lub sztuki materii.

Struktury powiązań to synonim synergii, harmonii, konsonansu i wzajemnej kooperacji każdego wraz z otaczającą go rzeczywistością – przestrzenią realnych i nierzeczywistych zdarzeń zlokalizowanych w naszej wyobraźni i przetworzonych w konkretne dzieła artystyczne.

Uczestnicy: Zbigniew Bajek, Joanna Banek, Andrzej Bednarczyk, Tamara Berdowska, Piotr Bies, Witold Boguszewski, Marta Bożyk, Piotr Bożyk, Ewa Bujak, Magdalena Chmielek, Marta Hübner, Małgorzata Francuz-Flisek, Teresa B. Frodyma, Paweł Jach, Janusz Janczy, Wojciech Jaskółka, Aleksandra Jurek, Iwa Kruczkowska-Król, Lilla Kulka, Jolanta Kuśmierska, Artur Majka, Krystyna Malinowska, Czesław Czet Mikus, Irena Maria Palka, Marek Paluch, Monika Pałka, Renata Paszkowska-Kwiatek, Dorota Pietrzyk, Elżbieta Piórecka, Narcyz Piórecki, Arkadiusz Sędek, Anna Stolzman-Michta, Anna Śliwińska, Teresa Terakowska, Jerzy Tomala, Anna Waszczuk, Krzesimir Wiater, Barbara Wroniszewska, Aleksandra Zuba-Benn

 

 

Terytoria fotografii
kurator: Maria Luiza Pyrlik
Czarna, Szara i Złota Galeria CENTRUM

Wystawa przedstawia różne obszary działalności artystów skupionych na realizacji i zgłębianiu własnych rozważań artystycznych za pomocą fotografii. Są one związane ze współczesną kondycją świata, jego  postrzeganiem i interpretacją twórczą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, takie jak: ekologia, konflikty, wojna, gospodarka naturalna, zagrożenia dla życia i funkcjonowania człowieka.

Fotografia przestaje być w tym wypadku tylko dokumentem, a często staje się manifestem artystycznym.

Myślenie o fotografii i sama fotografia są elementami, które mają za zadanie ten przekaz wzmocnić. Nauczyć nas patrzyć i zmusić do zastanowienia się, czym jest fotografia, jakie jest jej znaczenie, inspiracje i terytoria.

Uczestnicy: Barbara Bokota-Tomala, Jan Bujnowski, Halina Cader, Mariusz Front & Patrycja Maksylewicz, Grzegorz Krescenty, Maria Głazik, Ewa Gołogórska-Kucia, Weronika Łodzińska-Duda, Michał Łuczak, Cecylia Malik & Piotr Dziurdzia, Krzysztof Maniak, Agata Pankiewicz & Marcin Przybyłko, Marcin Pawłowski, Wojciech Plewiński, Maria Luiza Pyrlik, Dominik Stanisławski, Łukasz Trzciński, Michał Zawada

 

 

Przestrzeń otwarta_zbliżenia – rzeźba plenerowa
kurator: prof. Jan Tutaj
przestrzeń otwarta przed budynkiem NCK

Wystawa rzeźby w przestrzeni otwartej (publicznej) posiada w dookreśleniu tytułowym słowo zbliżenie, którego sens zdaje się trafnym odniesieniem do niedawno jeszcze oczekiwanego, ale i wymuszonego dystansu… Globalne zagrożenie wywołane koronawirusem SARS-coV-2 spowodowało zupełne odwrócenie rozumienia tego, co uważaliśmy dotąd za dopuszczalne i konieczne, a ograniczenie swobody kontaktu, przemieszczania się czy zasad współżycia w przestrzeni publicznej musiało ulec znacznym, w pewnej także mierze dobrowolnym, ograniczeniom.

Wybór artystów i ich prac do obecnej wystawy jest aktem z jednej strony subiektywnym, a zarazem warunkowanym kontekstem miejsca i sytuacją czasu, czy okolicznościami powstawania dzieł.

Prezentowane dzieła rzeźbiarskie, to w pewnej części prace „świeże”, powstałe w okresie ostatnich miesięcy, będące także swoistym „ucieleśnieniem” tych emocji, odczuć i oczekiwań, jakie siłą rzeczy musiały się odłożyć w świadomości autorów, a wrażliwość i potrzeba twórczego odniesienia przełożona została na język rzeźbiarskiej formy. Znalazły się tu także dzieła, których rodowód jest nieco starszy, ale kontekst i swoista uniwersalność dopełniają przestrzeń, a zarazem uobecniają niejako deklarowaną potrzebę zbliżenia, również w wymiarze fizycznego kontaktu z materią i skalą.

Uczestnicy: Anna Drozd-Tutaj, Andrzej Franaszek, Dobiesław Gała, Paweł Jach, Dawid Królicki, Maria „Maja” Moroz, Jan Tutaj

 

 

Piątek, 27.05.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Sobota, 28.05.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Niedziela, 29.05.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Poniedziałek, 30.05.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Wtorek, 31.05.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Środa, 01.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Czwartek, 02.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Piątek, 03.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Sobota, 04.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Niedziela, 05.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Poniedziałek, 06.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Wtorek, 07.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Środa, 08.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Czwartek, 09.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Piątek, 10.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Sobota, 11.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Niedziela, 12.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Poniedziałek, 13.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Wtorek, 14.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Środa, 15.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Czwartek, 16.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Piątek, 17.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Sobota, 18.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Niedziela, 19.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Poniedziałek, 20.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Wtorek, 21.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Środa, 22.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Czwartek, 23.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Piątek, 24.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Sobota, 25.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Niedziela, 26.06.2022, Biała, Szara, Czarna, Złota Galeria CENTRUM oraz przestrzeń przed budynkiem NCK

Galeria CENTRUM
telefon: 12 644 02 66 wew. 25
e-mail: GALERIA@NCK.KRAKOW.PL