Kolejna odsłona projektu taniec.edu

Kolejna odsłona projektu taniec.edu

14 grudnia 2017 roku klasy siódme ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie wezmą udział w projekcie edukacyjnym taniec.edu organizowanym przez Krakowskie Centrum Choreograficzne. W ramach projektu uczniowie obejrzą spektakl taneczny Grupy Wokół Centrum „Makia”, wezmą udział w wykładzie dotyczącym tańca współczesnego, który poprowadzi Agata Moląg – kierownik Krakowskiego Centrum Choreograficznego, teatrolog, tancerka i choreografka, a także spróbują dokonać własnej interpretacji i analizy spektaklu połączonej z rozmową z twórczyniami spektaklu.

taniec.edu

Głównym założeniem projektu taniec.edu jest oswajanie widzów z formą teatru tańca i tańcem współczesnym w możliwie najbardziej bezpośredni sposób. W tym kontekście edukowanie obecnych, ale i przyszłych odbiorców sztuki nie wydaje się możliwe bez uzbrojenia ich w adekwatne narzędzia, jakimi mogą tę sztukę określać, nazywać i interpretować.

Kształt projektu, bazujący na prezentacji spektaklu oraz analitycznej, otwartej rozmowie twórców i widzów, ma stanowić uzupełnienie lub znaczące wsparcie dla szkoły oraz nauczycieli przedmiotów takich jak wiedza o kulturze, język polski czy innych ścieżek związanych ze sztuką. Jest praktyczną propozycją programową, umożliwiającą uczniom bliski kontakt nie tylko z samą materią teatru tańca, ale i choreografem i tancerzami.

Wierzymy, że w kameralnej i klimatycznej przestrzeni naszego studio uda się nam wytworzyć atmosferę przyjazną dla uczniów i zachęcającą do swobodnej dyskusji.

więcej informacji o projekcie: https://nck.krakow.pl/kcc/edukacja/taniec-edu/
więcej informacji o spektaklu: https://nck.krakow.pl/kcc/makia/
fot. Anna Bubula