taniec.edu

Projekt edukacyjny – taniec.edu

Zgodnie z ideą promocji tańca współczesnego na możliwie szeroką skalę oraz związaną z tym potrzebą budowania dla niego publiczności poprzez kształcenie odbiorców sztuki tanecznej, przedstawiamy własny projekt edukacyjny pod nazwą taniec.edu.

Projekt w naszym odczuciu jest formą odpowiedzi na problem odbioru sztuki tanecznej, nazywanej często trudną, skomplikowaną w interpretacji czy wysublimowaną.

Projekt bazuje więc na współpracy między twórcami teatru tańca, w tym przypadku Grupą Wokół Centrum, a szkołami podstawowymi i średnimi, chcącymi wziąć w nim udział.

Mamy nadzieję, że właśnie przysłowiowa praca u podstaw, czyli współpraca ze szkołami pozwoli nam nie tyle obalić powszechne mity na temat teatru tańca, co przede wszystkim zarazić tych najmłodszych widzów nowym, odmiennym sposobem postrzegania i odczuwania sztuki performatywnej. Istotne jest tu samo przesuwanie granic mentalnych w głowach uczniów, budowanie ich wrażliwości, budzenie wyobraźni oraz zachęcanie do zaangażowania w sztukę i podejmowania intelektualnego wysiłku w kontakcie ze sztuką.

Głównym założeniem projektu jest oswajanie widzów z formą teatru tańca i tańcem współczesnym w możliwie najbardziej bezpośredni sposób. W tym kontekście edukowanie obecnych, ale i przyszłych odbiorców sztuki nie wydaje się możliwe bez uzbrojenia ich w adekwatne narzędzia, jakimi mogą tę sztukę określać, nazywać i interpretować.

Kształt projektu, bazujący na prezentacji spektaklu oraz analitycznej, otwartej rozmowie twórców i widzów, ma stanowić uzupełnienie lub znaczące wsparcie dla szkoły oraz nauczycieli przedmiotów takich jak wiedza o kulturze, język polski czy innych ścieżek związanych ze sztuką. Jest praktyczną propozycją programową, umożliwiającą uczniom bliski kontakt nie tylko z samą materią teatru tańca, ale i choreografem i tancerzami.

Wierzymy, że w kameralnej i klimatycznej przestrzeni naszego studio uda się nam wytworzyć atmosferę przyjazną dla uczniów i zachęcającą do swobodnej dyskusji.

Dzięki takiemu podejściu, uczniowie będą mogli zadać pytania, wyrazić wątpliwości i  skonfrontować swoją opinię z innymi, dowiadując się jednocześnie, że najcenniejsze są ich indywidualne doświadczenia, emocje i stany, a sztuka współczesna nie jest zawoalowana sama w sobie, trzeba jednak przymierzyć do jej analizy zupełnie odmienne od tradycyjnych kryteria i współczynniki.

Wszystkie szkoły zapraszamy do współpracy przy kolejnych odsłonach projektu!

 

Oferta edukacyjna taniec.edu / Płaczki

Oferta edukacyjna taniec.edu / Makia

 

 

fot. Anna Bubula