Reprezentacja KCC w Nowym Jorku i w Oslo

Reprezentacja KCC w Nowym Jorku i w Oslo

Miło jest nam Was powiadomić, że zarówno w styczniu , jak i w lutym zespół Krakowskiego Centrum Choreograficznego brał udział w międzynarodowych wydarzeniach związanych z rozwojem współczesnej choreografii i poszukiwaniem sposobów jej wspierania.

W lutym Monika Węgrzynowicz brała udział w EDN Encounter na zaproszenie European Dance Development Network w Oslo. Podczas tego kilkudniowego pobytu miała okazję oglądać spektakle wybrane do tegorocznej Ice Hot Nordic Dance Platform w Dansens Hus, Oslo. EDN Encounter to spotkania dające możliwość organizacjom zajmującym się tańcem współczesnym, które nie są (jeszcze!) członkami sieci, na lepsze poznanie EDN, sposobu funkcjonowania, zespołu kierowniczego oraz osób artystycznych pokazujących swoje prace podczas Platformy.

Więcej informacji: https://www.ednetwork.eu/news/dansenshus-icehotplatform

Z kolei w styczniu Agnieszka Barańska-Kozik uczestniczyła spotkaniu Partnerów programu Global Practice Sharing, organizowanego przez organizację Movement Research z Nowego Jorku, przy wsparciu Trust for Mutual Understanding. Agnieszka przez dwa dni uczestniczyła rozmowach z  różnymi organizacjami z 10 krajów Europy środkowo-wschodniej i z USA w celu wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję na owocną i długofalową współpracę!

Wiecej informacji: https://movementresearch.org/?fbclid=IwAR30NUdYX_I8MfrCQnFTuBSFnMYV2fPzN5roVd7BloDjsmTmEHCGdVWVs6k